Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Việt Nam

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Việt Nam

Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO từ 2007, tuân theo các cam kết quốc tế, hiện nay tại Việt Nam có một hệ thống luật kinh doanh áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, theo đó mọi doanh nghiệp phải hoạt động tuân theo các qui định hiện hành về đăng ký kinh doanh, thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm, ngoại hối, chống rửa tiền… Có đến 96% doanh nghiệp đăng ký ở Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì vai trò quan trọng của khối doanh nghiệp này trong nền kinh tế, cũng như nhiều quốc gia khác, từ năm 2018, Việt Nam có Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó qui  định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

 

Các nội dung được hỗ trợ dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

 1. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng.
 2. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 3. Hỗ trợ thuế, kế toán.
 4. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất.
 5. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.
 6. Hỗ trợ mở rộng thị trường.
 7. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.
 8. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
 9. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
 10. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
 11. Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
 12. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Là người gắn bó và am hiểu hệ thống luật pháp trong kinh doanh địa phương từ trước khi Việt Nam gia nhập WTO, VIVA có thể hỗ trợ khách hàng quản lý kinh doanh và áp dụng các chính sách ưu đãi dành riêng này theo cách chính xác và hiệu quả.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

Last Updated on Tháng Tư 19, 2021

Summary
Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Việt Nam
Article Name
Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Việt Nam
Description
Việt Nam có Luật hỗ trợ 96% doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, trong đó qui  định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa....
Author
Publisher Name
VIVA Business Consulting
Publisher Logo


error: Alert: Content is protected !!