Mobile menu icon
KIỂM TRA HẢI QUAN
THỦ TỤC SAU THÔNG QUAN

KIỂM TRA HẢI QUAN
THỦ TỤC SAU THÔNG QUAN

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Kiểm tra sau thông quan | Điều kiện và rủi ro thường gặp

Kiểm tra hải quan là việc cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải. Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan. Kiểm tra sau thông quan được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan, trụ sở người khai hải quan. Trụ sở người khai hải quan bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa.

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Các trường hợp kiểm tra sau thông quan

 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu.
 2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì việc kiểm tra sau thông quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.
 3. Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan

 1. Thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan:
  1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan quyết định kiểm tra sau thông quan trong phạm vi toàn quốc;
  2. Cục trưởng Cục Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan trong địa bàn quản lý của Cục. Trường hợp kiểm tra doanh nghiệp không thuộc phạm vi địa bàn quản lý được phân công, Cục Hải quan báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét phân công đơn vị thực hiện kiểm tra.
 2. Thời hạn kiểm tra sau thông quan:
  1. Thời hạn kiểm tra sau thông quan được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng tối đa là 10 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra được tính từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra; trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã ký quyết định kiểm tra có thể gia hạn một lần không quá 10 ngày làm việc;
  2. Quyết định kiểm tra sau thông quan phải gửi cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra.
 3. Trình tự, thủ tục kiểm tra sau thông quan:
  1. Công bố quyết định kiểm tra sau thông quan khi bắt đầu tiến hành kiểm tra;
  2. Đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan, tình trạng thực tế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi, nội dung của quyết định kiểm tra sau thông quan;
  3. Lập biên bản kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra;
  4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, người quyết định kiểm tra phải ký kết luận kiểm tra và gửi cho người khai hải quan. Trường hợp kết luận kiểm tra cần có ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền thì thời hạn ký kết luận kiểm tra được tính từ ngày có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền có ý kiến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan.

CÁC RỦI RO THƯỜNG GẶP

Tùy theo từng loại hình sản xuất kinh doanh và mục tiêu kiểm tra của Hải quan, các doanh nghiệp sẽ thường gặp phải các rủi ro tiêu biểu như sau:

 1. Điều kiện đáp ứng điều kiện gia công, kinh doanh các mặt hàng chuyên biệt, đáp ứng tiêu chí được giảm thuế, hoàn thuế, ân hạn thuế…
 2. Các tờ khai hải quan có dấu hiệu vi phạm, liên quan đến hàng cấm, hàng không được miễn thuế, liên quan đến doanh nghiệp khác đang có vi phạm.
 3. Chênh lệch hàng tồn kho, phế liệu so với định mức, sử dụng hàng tạm nhập tái xuất không đúng qui định.
 4. Chênh lệch, sai phạm về thuế…
 5. Kiến nghị tiêu cực từ Hải quan đến các cơ quan quản lý chuyên ngành khác về thuế, quản lý lao động, đầu tư…

PHƯƠNG ÁN LÀM VIỆC 

Kiểm toán nội bộ hồ sơ tuân thủ 

 1. Lập danh mục hồ sơ tuân thủ theo các tiêu chí kiểm tra sau thông quan.
 2. Áp dụng các nghiệp vụ kiểm toán nội bộ để soát xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của các số liệu xuất nhập khẩu theo báo cáo tài chính, theo hồ sơ xuất nhập khẩu, hồ sơ khai thuế, các chứng từ kế toán.
 3. Nhận diện các rủi ro, nguyên nhân, xác định giải pháp khắc phục, giải trình.
 4. Lập thư quản lý trình Ban giám đốc.

Lập kế hoạch quản lý toàn diện thủ tục kiểm tra sau thông quan

 1. Chủ động khắc phục các rủi ro theo kết quả kiểm toán nội bộ.
 2. Lập kế hoạch và phương án cung cấp thông tin, giải trình.
 3. Chuẩn bị trước các kênh hỗ trợ đặc biệt.
 4. Quản lý hồ sơ, ký biên bản làm việc.
 5. Đặt mục tiêu chứng minh năng lực kinh doanh, tín nhiệm tuân thủ, khắc phục tối ưu các vi phạm nếu có.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
 2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gia công xuất khẩu.
 3. Hồ sơ sản xuất: Qui trình, định mức, báo cáo…
 4. Báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN hằng năm.
 5. Báo cáo tờ khai hải quan.
 6. Hồ sơ thanh khoản nguyên vật liệu hàng gia công.
 7. Hóa đơn chứng từ, tờ khai thuế theo qui định. 
 8. Hợp đồng thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu.
 9. Bảng kiểm kê hàng hóa tồn kho.
 10. Thuyết minh tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh – sử dụng nguyên vật liệu xuất nhập khẩu theo từng năm.

DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI VIVA BUSINESS CONSULTING

 1. Tư vấn toàn diện các thủ tục tuân thủ, qui định, giải pháp thực tế được chấp nhận chung.
 2. Lập danh mục và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ liên quan.
 3. Kiểm toán nội bộ và phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ chứng minh tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra.
 4. Xây dựng phương án làm việc.
 5. Đại diện làm việc trực tiếp và nhờ sự hỗ trợ từ các bên liên quan để đảm bảo kết quả tối ưu.
 6. Kiểm soát hồ sơ, biên bản làm việc theo hướng an toàn.
 7. Thu thập hồ sơ và tổ chức lưu trữ phục vụ các yêu cầu tuân thủ liên quan trong các năm tiếp theo.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search