Mobile menu icon
CỐ VẤN QUẢN LÝ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

CỐ VẤN QUẢN LÝ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Cố vấn quản lý thủ tục tuân thủ trong kinh doanh 2023

Với tầm nhìn và năng lực không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ, theo cách tối ưu các qui định của nhà nước, VIVA còn hướng tới việc trợ giúp các nhà quản lý kiến tạo hệ thống quản lý nội bộ, lường trước các rủi ro, tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Sau đây, chúng tôi xin phép được đề xuất các dịch vụ cố vấn tổng hợp và chuyên sâu, có thể áp dụng cho mọi mô hình doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

NỘI DUNG 1 – CỐ VẤN TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ THEO QUI ĐỊNH

NỘI DUNG 2 – CỐ VẤN QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG 3 – CỐ VẤN CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

NỘI DUNG 4 – CỐ VẤN CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG  5 – KIỂM TOÁN NỘI BỘ – KIỂM SOÁT HỒ SƠ TỪ 2022 VỀ TRƯỚC

 

ĐÔI NÉT VỀ VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.  

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng . Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi ích kinh doanh.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.   

Trân trọng,

ĐINH NAM HẢI,

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search