NÊN THÀNH LẬP CHI NHÁNH HAY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHO MỘT CÔNG TY NƯỚC NGOÀI?

Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam

NÊN THÀNH LẬP CHI NHÁNH HAY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHO MỘT CÔNG TY NƯỚC NGOÀI?

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)

 

Tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đều có quyền thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp mà việc lựa chọn chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ mang lại những lợi thế và rủi ro khác nhau. 

Xem thêm: Thành Lập Công Ty Vốn Đầu Tư Nước Ngoài (FDI) Tại Việt Nam

A. Một số ưu điểm khi thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chi nhánh

  • Có quyền thực hiện đầy đủ các chức năng mua bán hàng hoá dịch vụ phù hợp với ngành nghề đã đăng ký của công ty mẹ.
  • Có thể đăng ký và phát hành hoá đơn độc lập.
  • Có thể chọn phương pháp kê khai thuế độc lập hoặc phụ thuộc, được phép mở hệ thống sổ sách kế toán để hạch toán riêng.

Văn phòng đại diện

B. Một số hạn chế khi thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chi nhánh

  • Thủ tục thành lập ban đầu – thủ tục đăng ký hoạt động phức tạp hơn – tương đương thành lập một công ty mới.
  • Có nghĩa vụ phải thiết lập và duy trì hệ thống kế toán, đồng thời phải lập và nộp đầy đủ các báo cáo tuân thủ như một đơn vị kinh doanh độc lập.
  • Phải đóng thuế môn bài hằng năm.
  • Phải làm thủ tục quyết toán thuế trước khi giải thể.

Văn phòng đại diện

  • Không được phép trực tiếp tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, tích trữ hàng tồn kho…
  • Không được phát hành hoá đơn.
  • Không được phép tham gia ký các hợp đồng kinh tế trừ khi có uỷ quyền của công ty mẹ.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Của Một Công Ty Tại Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam – Quyền lợi và các nghĩa vụ cơ bản

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam

So sánh văn phòng đại diện nước ngoài và công ty con – công ty FDI tại Việt Nam

Chuyển đổi văn phòng đại diện thành công ty con tại Việt Nam – Thời điểm và thủ tục cần lưu ý