Mobile menu icon
SO SÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CÔNG TY CON – CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM?

SO SÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CÔNG TY CON – CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM?

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Công ty vốn đầu tư nước ngoài hay văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị kinh doanh phụ thuộc của công ty mẹ từ nước ngoài, được thành lập theo pháp luật Việt Nam, với chức năng được phép tuyển dụng nhân viên để quản lý và xúc tiến hợp đồng mua bán với đối tác kinh doanh địa phương, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ,… Văn phòng đại diện có thể tăng cường và hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh của công ty mẹ tại Việt Nam nhưng lại rất dễ quản lý, tiết kiệm chi phí và tránh những rủi ro từ các thủ tục tuân thủ tại địa phương như: không áp dụng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, không cần lập sổ sách kế toán, không có báo cáo tài chính, không yêu cầu phải kiểm toán độc lập… và rất dễ dàng để gia hạn, chấm dứt hoặc giải thể khi cần thiết. Người nước ngoài làm việc cho văn phòng đại diện có thể xin giấy phép lao động và visa nhập cảnh nhiều lần có thời hạn hai năm (thẻ tạm trú) cho bản thân và gia đình tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty FDI) là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông, là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhằm thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Với sự ổn định về môi trường chính trị, luật lao động và chi phí kinh doanh, cũng như triển vọng kinh tế đầy hứa hẹn, Việt Nam là một thị trường năng động và là điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư nước ngoài và khối doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế. Công ty con / Công ty vốn nước ngoài (Công ty FDI) và Văn phòng đại diện, mô hình nào phù hợp hơn cho quyết định đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?

Liên quan đến quyết định đầu tư vào Việt Nam, Quý khách có thể tham khảo bài viết của chúng tôi về các chủ đề:

NÊN THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI HAY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM?

Về các mô hình đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài có thể phải cân nhắc giữa công ty con – công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) văn phòng đại diện nước ngoài. VIVA xin chia sẻ một số lợi thế và bất lợi của mỗi loại hình có thể giúp Quý khách lựa chọn mô hình đầu tư thích hợp tại Việt Nam.

CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀIVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI
LỢI THẾ1. Có tư cách pháp nhân độc lập khỏi chủ sở hữu, có quyền và nghĩa vụ riêng về tài sản.1. Không chịu thuế TNDN.
2. Có thể kiện và bị kiện dưới danh nghĩa của mình.2. Không phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và hàng quý.
3. Có thể thực hiện mọi hoạt động kinh doanh như kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, mua tài sản và bất động sản để sử dụng riêng.3. Không bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.
4. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và hưởng mọi quyền lợi của đơn vị kinh doanh trong các quy định hành chính và kinh doanh dân sự như sở hữu tài sản, mở rộng đầu tư, mở chi nhánh mới, nhà máy mới, văn phòng mới, đầu tư vào các doanh nghiệp khác.4. Dễ dàng chấm dứt – giải thể – đóng cửa.
5. Trách nhiệm của các cổ đông và thành viên hội đồng quản trị chỉ giới hạn trong phạm vi số tiền đầu tư vào cổ phần của công ty.5. Yêu cầu tuân thủ của văn phòng đại diện không nghiêm ngặt như với các loại hình công ty con khác.
6. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) chịu trách nhiệm riêng về các khoản nợ và thua lỗ của mình.6. Chi phí hoạt động của văn phòng đại diện thấp hơn vì luật pháp yêu cầu quản trị ít hơn.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) tồn tại vĩnh viễn không phụ thuộc vào tư cách thành viên của bất kỳ cổ đông nào. Công ty vẫn tiếp tục hoạt động nếu một cổ đông hoặc thành viên hội đồng quản trị qua đời hoặc bị phá sản.
8. Cổ đông có thể chuyển quyền sở hữu trong công ty bằng cách bán cổ phần của họ.
9. Các quy tắc và quy định áp dụng cho các công ty này giống nhau đối với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
10. Được hưởng các ưu đãi về thuế: Hoàn thuế GTGT, miễn thuế TNDN, miễn thuế nhập khẩu.
11. Không giới hạn số lượng tài khoản ngân hàng được mở, được rút lợi nhuận về nước.
12. Được chuyển vốn đến, rút vốn đầu tư, rút lợi nhuận một cách chính thức.
13. Được phép nhận thu nhập từ nhiều nguồn như nhà đầu tư, khách hàng, các khoản vay…
BẤT LỢI1. Cần có hệ thống kế toán đầy đủ theo VAS để nộp báo cáo kế toán hàng năm.1. Không được thực hiện bất kỳ hoạt động sinh lợi nào (Không kinh doanh, không sản xuất, không cung cấp dịch vụ, không xuất nhập khẩu hàng hóa, không có hàng tồn kho…)
2. Yêu cầu phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm kèm với báo cáo thuế, quyết toán thuế.2. Không thể tuyển dụng trực tiếp, hạn chế về số lượng và lĩnh vực được phép tuyển dụng.
3. Cần kê khai và nộp thuế TNDN (0% đến 20%) đối với lợi nhuận và chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, kê khai thuế GTGT và các loại thuế khác hàng tháng và hàng quý.3. Thời gian hoạt động hạn chế trong mỗi 5 năm.
4. Cần chứng minh khả năng tài chính khi bắt đầu hoạt động và góp đủ vốn đăng ký theo giấy phép đầu tư.4. Không thể chuyển quyền sở hữu.
5. Vẫn có những hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.5. Thu nhập và thanh toán hạn chế: Không được nhận thu nhập từ nhiều nguồn như nhà đầu tư, khách hàng, cho vay, mà chỉ một nguồn duy nhất từ trụ sở chính và thanh toán cho các hoạt động hạn chế trong phạm vi chức năng của văn phòng.
6. Không thể mở rộng thêm văn phòng, chi nhánh.
7. Không có tư cách pháp nhân.
8. Không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT – phải chịu thuế GTGT đối với người dùng cuối/người tiêu dùng.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm