Các Thủ Tục Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự Cần Lưu Ý Đầu Năm 2021

Luật doanh nghiệp

Các Thủ Tục Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự Cần Lưu Ý Đầu Năm 2021

kế toán

Các thủ tục tuân thủ đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước khác với thủ tục tuân thủ đối với văn phòng đại diện (VPDD) nước ngoài tuy nhiên tất cả doanh nghiệp đều nên có kế hoạch kiểm toán nội bộ về tuân thủ thuế, lao động tiền lương 2020  nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm 2021.

Trong tháng 1 và quí 1 năm 2021 sẽ có nhiều thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà doanh nghiệp phải thực hiện. Mỗi đơn vị phải lập và nộp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo và các thủ tục liên quan trong thời gian nhất định để tránh phát sinh các khoản phạt từ các cơ quan nhà nước. Các thủ tục bao gồm:

A. Thủ tục về thuế và kế toán

1. Các công việc bắt buộc

 • Khai và nộp thuế môn bài 2021.
 • Nộp thuế TNDN Quí 4 2020.
 • Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
 • Lập và nộp báo cáo thống kê.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn – biên lai khấu trừ thuế TNCN.
 • Lập danh sách các nhân viên thuộc diện phải tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

2. Các công việc cần lưu ý

 • Kiểm toán nội bộ hệ thống báo cáo thuế đã khai đã nộp.
 • Kiểm toán lại việc nộp thuế và các biên lai nộp thuế.
 • Đối chiếu lại số dư – tình trạng thuế vụ với cơ quan thuế.
 • Kiểm tra việc lữu trữ hệ thống hồ sơ, sổ sách, báo cáo để phục vụ cho việc kiểm tra thuế.

B. Các thủ tục về lao động tiền lương

1. Các công việc bắt buộc

 • Ký hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động cho mức lương và thu nhập mới năm 2021 cho từng nhân viên.
 • Làm thủ tục điều chỉnh mức khai và nộp bảo hiểm các loại.
 • Đăng ký và tu chỉnh lại hệ thống thang bậc lương, nội qui lao động, thoả ước lao động… để cập nhật các qui định, chính sách phúc lợi mới áp dụng từ đầu năm 2021.

2. Các công việc cần lưu ý

 • Hoàn chỉnh thông tin về sổ quản lý nhân viên với các nội dung cần cập nhật như số ngày nghỉ, giờ làm thêm, kỷ luật, tăng lương
 • Làm thủ tục xác nhận thu nhập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các nhân viên thời vụ, nhân viên có thu nhâp trực tiếp từ nước ngoài.

CHECK LIST CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ THUẾ – NHÂN SỰ – KẾ TOÁN

 

tuân thủ thuế
XEM | TẢI VỀ


 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Kiểm Toán Độc Lập Báo Cáo Tài Chính 2019

Cách Để Tiết Kiệm Chi Phí Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính 2019

Thời Hạn Lưu Trữ Tài Liệu, Chứng Từ, Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính

Bảng Kế Hoạch Kiểm Toán Nội Bộ về Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự

Thuế & Thủ Tục Tuân Thủ Cuối Năm 2019 | Những Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO

Last Updated on Tháng Tư 19, 2021