Các Thủ Tục Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự Cần Lưu Ý Đầu Năm 2021

Luật doanh nghiệp

Các Thủ Tục Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự Cần Lưu Ý Đầu Năm 2021

(Last Updated On: Tháng Tư 19, 2021)

kế toán

Các thủ tục tuân thủ đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước khác với thủ tục tuân thủ đối với văn phòng đại diện (VPDD) nước ngoài tuy nhiên tất cả doanh nghiệp đều nên có kế hoạch kiểm toán nội bộ về tuân thủ thuế, lao động tiền lương 2020  nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm 2021.

Trong tháng 1 và quí 1 năm 2021 sẽ có nhiều thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà doanh nghiệp phải thực hiện. Mỗi đơn vị phải lập và nộp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo và các thủ tục liên quan trong thời gian nhất định để tránh phát sinh các khoản phạt từ các cơ quan nhà nước. Các thủ tục bao gồm:

A. Thủ tục về thuế và kế toán

1. Các công việc bắt buộc

 • Khai và nộp thuế môn bài 2021.
 • Nộp thuế TNDN Quí 4 2020.
 • Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
 • Lập và nộp báo cáo thống kê.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn – biên lai khấu trừ thuế TNCN.
 • Lập danh sách các nhân viên thuộc diện phải tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

2. Các công việc cần lưu ý

 • Kiểm toán nội bộ hệ thống báo cáo thuế đã khai đã nộp.
 • Kiểm toán lại việc nộp thuế và các biên lai nộp thuế.
 • Đối chiếu lại số dư – tình trạng thuế vụ với cơ quan thuế.
 • Kiểm tra việc lữu trữ hệ thống hồ sơ, sổ sách, báo cáo để phục vụ cho việc kiểm tra thuế.

B. Các thủ tục về lao động tiền lương

1. Các công việc bắt buộc

 • Ký hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động cho mức lương và thu nhập mới năm 2021 cho từng nhân viên.
 • Làm thủ tục điều chỉnh mức khai và nộp bảo hiểm các loại.
 • Đăng ký và tu chỉnh lại hệ thống thang bậc lương, nội qui lao động, thoả ước lao động… để cập nhật các qui định, chính sách phúc lợi mới áp dụng từ đầu năm 2021.

2. Các công việc cần lưu ý

 • Hoàn chỉnh thông tin về sổ quản lý nhân viên với các nội dung cần cập nhật như số ngày nghỉ, giờ làm thêm, kỷ luật, tăng lương
 • Làm thủ tục xác nhận thu nhập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các nhân viên thời vụ, nhân viên có thu nhâp trực tiếp từ nước ngoài.

CHECK LIST CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ THUẾ – NHÂN SỰ – KẾ TOÁN

 

tuân thủ thuế
XEM | TẢI VỀ


 

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng . Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi ích kinh doanh.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… Dưới các hình thức tiêu biểu như: Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.

 

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Kiểm Toán Độc Lập Báo Cáo Tài Chính 2019

Cách Để Tiết Kiệm Chi Phí Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính 2019

Thời Hạn Lưu Trữ Tài Liệu, Chứng Từ, Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính

Bảng Kế Hoạch Kiểm Toán Nội Bộ về Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự

Thuế & Thủ Tục Tuân Thủ Cuối Năm 2019 | Những Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO