Người Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Phải Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

Người Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Phải Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

(Last Updated On: Tháng Năm 25, 2021)
bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

THEO NGHỊ ĐỊNH

Số 143/2018/NĐ-CP  – Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NÀO BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA?

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Người sử dụng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài bao gồm cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NÀO KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA?

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định.
  • Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

MỨC ĐÓNG VÀ THỜI GIAN HIỆU LỰC

Mức đóng đối với người lao động

Về mức đóng của người lao động, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng đối với người sử dụng lao động

Đồng thời, người sử dụng lao động, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

  • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản.
  • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng thì được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

 

GIỚI THIỆU NHANH VỀ VIVA

  • VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.
  • Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị hành chính văn phòng.
  • Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ... chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.
  • Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng - tự lực tự cường - rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế.

 

 


Xem thêm:

03 lưu ý về bảo hiểm xã hội và các khoản trích theo lương

Quản trị quan hệ lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định của địa phương

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài

Hồ sơ và thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thông báo về bảo hiểm xã hội áp dụng đối với người nước ngoài ở Việt Nam

Sử dụng người lao động nước ngoài đăng ký chấp thuận nhu cầu với cơ quan nhà nướcerror: Alert: Content is protected !!