Người Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Phải Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

Người Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Phải Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

THEO NGHỊ ĐỊNH

Số 143/2018/NĐ-CP  – Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NÀO BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA?

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Người sử dụng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài bao gồm cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NÀO KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA?

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định.
  • Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

MỨC ĐÓNG VÀ THỜI GIAN HIỆU LỰC

Mức đóng đối với người lao động

Về mức đóng của người lao động, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng đối với người sử dụng lao động

Đồng thời, người sử dụng lao động, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

  • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản.
  • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng thì được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

03 lưu ý về bảo hiểm xã hội và các khoản trích theo lương

Quản trị quan hệ lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định của địa phương

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài

Hồ sơ và thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thông báo về bảo hiểm xã hội áp dụng đối với người nước ngoài ở Việt Nam

Sử dụng người lao động nước ngoài đăng ký chấp thuận nhu cầu với cơ quan nhà nước