DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HAI SỔ CÓ LỢI HAY HẠI?

Dịch vụ cố vấn quản trị: Lập kế toán hai sổ có lợi hay hại?

DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HAI SỔ CÓ LỢI HAY HẠI?

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)
Dịch vụ cố vấn & quản trị: Kế toán hai sổ

Dịch vụ cố vấn & quản trị: Kế toán hai sổ

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HAI SỔ CÓ LỢI HAY HẠI?

  • Lợi ích: Dễ làm. Không bị kiểm soát. Có thể thích nghi với tình thế, tiết kiệm (hay trốn) thuế trong ngắn hạn.
  • Hại nhiều: Không phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh. Không cung cấp đúng thông tin cho quản trị nội bộ. Không thể quản lý, kiểm soát rủi ro. Càng làm lớn càng nguy hiểm. Nguy cơ vi phạm về thuế trong dài hạn. Trọn đời đi đối phó và vá lỗ hổng bất tận. Tổng thát thoát và chi phí khắc phục rủi ro liên tục gia tăng. Bỏ lỡ các cơ hội hợp tác với đối tác, sử dụng vốn giá rẻ, phát triển bền vững…

TẠI SAO PHẢI LỰA CHỌN KẾ TOÁN HAI SỔ

Do phải ưu tiên các mục tiêu ngắn hạn. Do chưa thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ đúng. Do chưa hiểu và vận hành đúng chức năng của các công cụ kế toán. Do chưa lường trước được các rủi ro và thiệt hại sẽ phải trả.

MỘT SỔ ĐƯỢC KHÔNG

Chỉ cần hiểu và vận dụng chức năng của các công cụ kế toán đúng. Tổ chức lưu trữ chứng từ trong kinh doanh đúng. Quản lý dữ liệu kế toán đúng. Quản lý báo cáo kế toán đúng. Quản lý báo cáo thuế đúng. Vận dụng kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp để kiểm soát hoạt động kinh doanh. Theo đó, tuy một sổ nhưng đạt “mục tiêu kép”, vừa thực hiện quản lý và kiểm soát nội bộ mạnh mẽ, vừa tuân thủ luật pháp theo cách tối ưu.

Quản lý doanh nghiệp bằng 1 hệ thống sổ kế toán sẽ giúp tiết kiệm hằng trăm triệu hay nhiều tỷ đồng đồng tiền thuế mỗi năm, phòng ngừa các rủi ro nghiêm trọng, giúp kiến tạo lợi thế và cảm hứng kinh doanh lâu dài…

Giải pháp đúng chỉ có được từ các chuyên gia dày dạn chuyên môn và sự trải nghiệm thực tế đa dạng, với  khả năng đa nhiệm và đồng bộ các mục tiêu, tiêu chuẩn hoá các qui trình – báo cáo một cách bài bản và nghiêm ngặt.

Hãy trao đổi với chúng tôi thông qua dịch vụ “Cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

CASE STUDY DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

  1. Vốn điều lệ doanh nghiệp.
  2. Nhân tài là nguyên khí của doanh nghiệp.
  3. Kế toán doanh nghiệp, Hai sổ có lợi hay hại?
  4. Qui chế lương trong doanh nghiệp, có cần không?
  5. Giải thể doanh nghiệp? Nên là khi nào và có khó không?
  6. Thần thiêng nhờ bộ hạ trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm.
  7. Hợp đồng lao động là gì? Có thể soạn theo cách của bạn không?
  8. “Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương

Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi

Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Giao dịch liên kết – những điều doanh nghiệp cần biết

Góp vốn điều lệ thành lập công ty – những điều cần biết

Thiết lập hồ sơ tín nhiệm – thẩm định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam: Điều kiện vay vốn nước ngoài

Các loại hợp đồng lao động – các trường hợp chấm dứt bởi người sử dụng lao động