Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động

Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động

Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động

(Last Updated On: Tháng Một 13, 2021)
Quản trị quan hệ lao động

Quản trị quan hệ lao động

 

Luật lao động hiện hành nhằm thiết lập quan hệ và bảo vệ lợi ích cho cả người sử dụng lao động lẫn người lao động, tuy nhiên, trong thực tế phần lớn các quy định là để bảo vệ người lao động.  Mặc dù theo các cam kết quốc tế, trong thời gian tới, sẽ có thêm những quy định theo hướng tăng cường bảo vệ quyền của người sử dụng lao động, doanh nghiệp vẫn nên chủ động quản trị quan hệ lao động một cách bài bản và hệ thống, không những tuân thủ đúng các quy định để được bảo vệ mà còn giúp hướng dẫn, định hướng người lao động hành xử đúng.

QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG BAO GỒM CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN

 1. Quản trị quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và nhân viên.
 2. Giữa doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm, phòng lao động, công đoàn.
 3. Giữa doanh nghiệp với thuế.
 4. Và với ngân hàng, các cơ quan nhà nước, khách hàng, kiểm toán, các hãng đánh giá tín nhiệm.

 

Sau đây chúng tôi xin được chia sẻ và cập nhật những qui định và mức phạt cho doanh nghiệp đối với các lỗi không tuân thủ trong quản trị quan hệ lao động:

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định theo một trong các mức sau đây.

 • Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
 • Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
 • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
 • Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
 • Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VỀ THỬ VIỆC

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần.
 • Thử việc quá thời gian quy định.
 • Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Bộ luật lao động.
 • Không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo thời hạn quy định; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định theo một trong các mức sau đây:

 • Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
 • Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
 • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
 • Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình.
 • Không báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong báo cáo hằng năm về lao động.

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không đào tạo nghề cho người lao động trước khi chuyển người lao động sang làm nghề, công việc khác; không ký kết hợp đồng đào tạo nghề đối với người học nghề, tập nghề; không trả lương cho người học nghề trong thời gian họ học nghề, tập nghề mà trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách; không tiến hành ký kết hợp đồng lao động đối với người học nghề, người tập nghề khi hết thời hạn học nghề, tập nghề, theo một trong các mức sau đây:

 • Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
 • Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
 • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
 • Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật.
 • Tuyển người dưới 14 tuổi vào học nghề, tập nghề.

VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VỀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không gửi thỏa ước lao động tập thể  đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
 • Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể;
 • Không công bố nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;
 • Không tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu

VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng theo quy định pháp luật;
 • Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng
 • Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng
 • Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật lao động; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:

 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
 • Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
 • Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
 • Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
 • Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Phạt tiền người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

 • Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
 • Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
 • Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định.

Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây:

 • Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
 • Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
 • Từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
 • Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
 • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động.
 • Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật lao động.

Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.
 • Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 • Sử dụng nội quy lao động đã hết hiệu lực.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

 • Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động.
 • Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

 • Làm việc nhưng không có giấy phép lao động, trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
 • Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

 • Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng khi sử dụng từ 01 người đến 10 người.
 • Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng khi sử dụng từ 11 người đến 20 người.
 • Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng khi sử dụng từ 21 người trở lên.

 

GIỚI THIỆU NHANH VỀ VIVA

 • VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.
 • Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị hành chính văn phòng.
 • Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ... chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.
 • Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng - tự lực tự cường - rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương

Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm Xã Hội

Thu Nhập Không Chịu Thuế – Điều Kiện Được Miễn Trừ Khi Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhânerror: Alert: Content is protected !!