NGƯỜI CÓ NHIỀU NGUỒN THU NHẬP
THỦ TỤC QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HẰNG NĂM

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hàng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. We are dedicated to creating added value for clients by offfering exclusive and tailored services related to market entry and business compliances, keep their good standing in optimal manner whenever they do business in Vietnam.

Quyết toán thuế TNCN với người có nhiều nguồn thu nhập

Kê khai, quyết toán, nộp thuế thu nhập cá nhân là một điều rất quan trọng đối với cả người lao động và người sử dụng lao động, nhất là thủ tục quyết toán cuối năm theo qui định.

CÁC LOẠI THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

 1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:
 2. Thu nhập từ tiền lương và tiền công do người sử dụng lao động trả, bao gồm:
 3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:
 4. Thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn:
 5. Thu nhập từ chuyển nhượng Bất động sản
 6. Thu nhập từ trúng thưởng:
 7. Thu nhập từ bản quyền
 8. Thu nhập từ thừa kế
 9. Thu nhập từ nhận quà tặng

Tùy theo mức thu nhập, tình trạng cư trú và một số dữ liệu liên quan mà người lao động sẽ phải nộp thuế theo biểu lũy tiến từng phần từ 5% đến 35% hoặc nộp thuế theo thuế suất cố định 20% cho khoản thu nhận có được tại Việt Nam.

Sau khi kê khai quyết toán thuế, người lao động còn cần tiếp tục thực hiện các thủ tục hoàn thuế, xin giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế để thực hiện các thủ tục về xuất cảnh, đầu tư, xin cấp thẻ doanh nhân…

QUYẾT TOÁN HẰNG NĂM ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ NHIỀU NGUỒN THU NHẬP:

Người có nhiều nguồn thu nhập chịu thuế có thể không được phép ủy quyền cho người sử dụng lao động mà phải trực tiếp làm thủ tục quyết toán hằng năm với cơ quan thuế, vì vậy cả người sử dụng lao động lẫn người lao động cần lưu ý để chọn phương pháp kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng qui định.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay nếu:

 1. Chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và đang làm việc tại VP, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 2. Có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên ở một nơi, đồng thời có thu nhập ở nơi khác với mức bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ 10% nếu không có yêu cầu QTT đối với phần thu nhập này.

 Cá nhân phải tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế nếu:

 1. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế, khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.
 2. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.
 3. Đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập ở nơi khác với mức bình quân tháng trong năm trên 10tr /năm dù đã bị khấu trừ 10%

Ngoài ra các cá nhân là người nước ngoài làm việc ở Việt Nam cần tìm hiểu kỹ các điều kiện để được công nhận là cá nhân cư trú để tránh áp dụng sai phương pháp kê khai quyết toán thuế.

THỦ TỤC KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ:

Người nộp thuế, cá nhân có thu nhập chịu thuế phải kê khai và quyết toán thuế theo các thủ tục ở địa phương. Các quy định về kê khai thuế trong một số trường hợp:

Người lao động nước ngoài phải khai thuế trực tiếp tại cơ quan thuế khi:

 1. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương và phải kê khai thuế trực tiếp tại các cơ quan thuế bao gồm: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương do các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán ở Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý; Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài phải kê khai thuế theo quý trực tiếp tại các cơ quan thuế.
 2. Nếu người lao động không làm việc đủ 12 tháng hoặc có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ các công ty khác thì trong trường hợp này, người lao động không thể yêu cầu người nộp thuế quyết toán thuế thay cho họ và phải khai thuế trực tiếp tại các cơ quan thuế. Để khai thuế, cá nhân phải chuẩn bị Thư xác nhận thu nhập từ người nộp thuế trước + Chứng từ khấu trừ thuế tại nguồn thu nhập dựa trên thu nhập (có biên lai khấu trừ). Dựa trên thu nhập từ công ty hiện tại và các nguồn thu nhập khác có Chứng từ khấu trừ thuế, cá nhân cần chuẩn bị Tờ khai Quyết toán thuế năm và khai thuế trực tiếp tại cơ quan thuế. Đây không phải là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà là vấn đề cá nhân của người lao động (có nghĩa rằng, quyết toán thuế cuối cùng của công ty sẽ không bao gồm bản quyết toán thuế của cá nhân đó).

Người lao động nước ngoài sẽ nộp thuế theo phương thức lũy tiến hoặc theo tỷ lệ cố định:

 1. Để xác định phương thức kê khai thuế thu nhập cá nhân (PIT) hợp lệ cho người nước ngoài, cơ quan thuế sẽ dựa trên hộ chiếu, hợp đồng lao động, thư bổ nhiệm / chứng từ khấu trừ thuế, hợp đồng thuê nhà.
 2. Tuỳ theo trường hợp là cá nhân cư trú hay không cư trú thì cũng phải kê khai và quyết toán thuế TNCN cho các thu nhập phát sinh ở Việt Nam hoặc thu nhập toàn cầu. Các khoản chịu thuế / thuế suất giữa cá nhân cư trú và không cư trú là hoàn toàn khác nhau. Việc không kê khai thuế TNCN rõ ràng và hợp lệ sẽ dẫn đến các khoản tiền phạt cho cơ quan thuế trong những năm tiếp theo.

Các trường hợp phổ biến người trả thu nhập phải thực hiện khai thuế:

 1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp trong tháng hoặc trong quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.
 2. Việc kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý sẽ được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế, và được áp dụng cho cả năm tính thuế.

Nguyên tắc khai quyết toán thuế đối với một số trường hợp:

 1. Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh ở nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân ở nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không được vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh ở nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.
 2. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên, kỳ tính thuế đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày vào Việt Nam, kỳ tính thuế lần hai là theo năm dương lịch.
 3. Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.
 4. Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số tiền còn phải nộp trong năm tính thuế thứ hai được xác định như sau:
 5. Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
 6. Đối với cá nhân cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước và tài sản khác thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 7. Trường hợp cá nhân khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh đối với hợp đồng có kỳ hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống thì thực hiện quyết toán thuế như đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai.
 8. Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu thuộc diện quyết toán thuế.
 9. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh nhưng thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
 10. Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế, quyết toán thuế như đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú.

CÁCH VIVA PHỐI HỢP VÀ ĐỒNG HÀNH ĐỂ

QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC VỀ KÊ KHAI – QUYẾT TOÁN THUẾ

 1. Tập hợp, quản lý hồ sơ người nộp thuế và hồ sơ thuế theo từng nguồn thu nhập. Soát xét và hỗ trợ hoàn chỉnh các giấy tờ liên quan
 2. Tính toán số thuế phải nộp tối ưu cho từng nguồn thu nhập
 3. Lập hồ sơ kê khai thuế cho từng nguồn thu nhập
 4. Nộp tờ khai thuế, quyết toán năm theo quy định hiện hành và hỗ trợ việc nộp thuế
 5. Quản lý và thay mặt xử lý bất kỳ vấn đề phát sinh liên quan theo yêu cầu từ cơ quan thuế
 6. Hoàn chỉnh hồ sơ về quan hệ lao động, báo cáo thuế, quyết toán thuế, điều chỉnh, giải trình, hoàn thuế… Cho đến khi có được giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế
 7. Tư vấn lập kế hoạch và tối ưu thuế cho năm tiếp theo
 8. Tổ chức lưu trữ và hoàn thiện hồ sơ thuế TNCN bằng file cứng và file mềm để phục vụ các yêu cầu đối chiếu, giải trình về sau.

Xin vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để cùng xây dựng và thực thi theo cách may đo, tuân thủ đúng và tối ưu các qui định của nhà nước.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra giá trị gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo cách may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều ngàn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu đến từ các Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách bền vững và tối ưu.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Table of Contents

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
Danh mục dịch vụ
Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tuân thủ cho doanh nghiệp Việt Nam:
Logo VIVA BCS Yellow
Doanh nghiệp dịch vụ phần mềm: ưu đãi thuế & điều kiện áp dụng
Kê khai và quyết toán thuê thu nhập cá nhân cho năm 2022
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên