Thay đổi mức đóng BHXH của Doanh nghiệp từ 01/06/2017

Thay đổi mức đóng BHXH của doanh nghiệp từ tháng 6/2017

Thay đổi mức đóng BHXH của Doanh nghiệp từ 01/06/2017

Thay đổi mức đóng BHXH  

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP thay đổi mức đóng BHXH của doanh nghiệp vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây được xem là thay đổi lớn sẽ ảnh hưởng đến chính sách quản lý nhân sự của các công ty trong tương lai.

mức đóng BHXH

Theo đó, người sử dụng lao động chỉ còn phải đóng 0,5% (quy định hiện hành là 1%) trên quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, tổng mức trích đóng các khoản bảo hiểm sẽ chỉ còn 32% từ ngày 01/06/2017. So với quy định hiện hành là 32,5%.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2017.

Mức đóng bảo hiểm giảm xuống nhưng dự kiến mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,300,000 đồng và các khoản tính bảo hiểm (trên tổng lương và phụ cấp), theo đó, tổng số tiền tuyệt đối có thể tăng trong thời gian tới.

Mức lương tối thiểu vùng từ năm 2015 đến 2017 và xu hướng đến năm 2020 (*)

Lương 2018

Như vậy, tính bình quân chung 4 Vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 được đề xuất tăng khoảng 6,5% so với năm 2017, tăng bình quân từ 180.000 đến 230.000 đồng.

Tăng lương tối thiểu vùng đồng thời mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm 2018 bao gồm người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cũng từ đầu năm 2018, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi, sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thay vì mức lương và phụ cấp lương như hiện nay.

Để tuân thủ đúng, và tối ưu các qui định của nhà nước, quản lý và kiểm soát các khoản phải trích theo lương hằng tháng khách hàng cân nhắc chuẩn lại hệ thống thang bậc lương, cấu trúc lương – phụ cấp – trợ cấp và hệ thống hợp đồng lao động phù hợp để tuân thủ đúng và tối ưu chi phí.

Liên hệ hotline miễn phí 18001243 hoặc support@vivabcs.com.vn để được tư  vấn trực tiếp các vấn đề về tuân thủ và quản lý các công việc về nhân sự tiền lương.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Last Updated on Tháng Tám 12, 2020