Mobile menu icon
BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ 2022
NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ 2022
NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội bắt buộc với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bao gồm bảo hiểm về: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 được qui định như sau:

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI VIỆT NAM GỒM:

Khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Có hai trường hợp dù có giấy phép lao động và có hợp đồng lao động trên một năm nhưng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là:

 • Người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định của Luật lao động.
 • Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Luật lao động.

MỨC ĐÓNG:

Tổng cộng mức đóng là 30% trong đó:

 • Người lao động nước ngoài hàng tháng đóng tổng cộng 9,5%, trong đó gồm 8% vào quỹ hưu trí và 1,5% quĩ bảo hiểm y tế
 • Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20,5% trong đó gồm 14% vào quỹ hưu trí, và 3% vào quĩ bảo hiểm y tế, và 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động. Riêng quĩ bảo hiểm tai nạn lao động được áp dụng 0% từ 01/07/2021 đến hết 30/06/2022.

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

* Chi tiết tham khảo bảng tính cụ thể ở cuối bài này

 

 

TIỀN LƯƠNG THÁNG LÀM CƠ SỞ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI:

 1. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.
 2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
 3. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. Từ 1.1.2022, mức lương cơ sở tiếp tục thực hiện và giữ mức 1.490.000 đồng/tháng (mức lương này được thực hiện từ ngày 1.7.2019 đến nay). Theo đó, mức lương tối đa làm cơ sở đóng bảo hiểm năm 2022 là 29.800.000 đồng.

* Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022:

Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2022 với người nước ngoài
BHXHBHYT Tổng cộng
Đối tượngQuỹ hưu trí Quỹ ốm đau – thai sản Quỹ tai nạn lao động
Người sử dụng lao động 14%3%0%3%20%
Người lao động8%--1,5%9,5%
Tổng29,5%

 

* Từ ngày 01/7/2022:

Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2022 với người nước ngoài
BHXHBHYT Tổng cộng
Đối tượngQuỹ hưu trí Quỹ ốm đau – thai sản Quỹ tai nạn lao động
Người sử dụng lao động 14%3%0,5%3%20,5%
Người lao động8%--1,5%9,5%
Tổng30%

Lưu ý, mức lương tối đa làm cơ sở đóng bảo hiểm năm 2022 là 29.800.000 đồng.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Các trường hợp người nước ngoài được rút bảo hiểm xã hội một lần tại Việt Nam: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp khi: Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế; Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam; Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Các trường hợp người nước ngoài được rút bảo hiểm xã hội một lần tại Việt Nam

Các trường hợp người nước ngoài được rút bảo hiểm xã hội một lần tại Việt Nam: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp khi:  

 1. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; 
 2. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế; Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam; 
 3. Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

 1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
 2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 3. Quản trị quan hệ lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
 4. Các loại hợp đồng lao động – các trường hợp chấm dứt bởi người sử dụng lao động
 5. Quan hệ lao động ở Việt Nam – 100 câu hỏi thường gặp
 6. Hồ sơ và thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 7. Dịch vụ tính lương và quản lý quan hệ lao động

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search