CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT BỞI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Các Loại Hợp Đồng Lao Động - Các Trường Hợp Chấm Dứt Bởi Người Sử Dụng Lao Động

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT BỞI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Các Loại Hợp Đồng Lao Động - Các Trường Hợp Chấm Dứt Bởi Người Sử Dụng Lao Động

Các Loại Hợp Đồng Lao Động – Các Trường Hợp Chấm Dứt Bởi Người Sử Dụng Lao Động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.  Các loại hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.  Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

THEO QUI ĐỊNH HIỆN HÀNH, CÓ CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAU

Các loại hợp đồng lao động tại Việt Nam

Các loại hợp đồng lao động tại Việt Nam

 

THEO CÁC QUI ĐỊNH HIỆN HÀNH, 11 TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SẼ CHẤM DỨT HIỆU LỰC 

 1. Hợp đồng lao động hết hạn.
 2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 3. Hai bên thoả thuận chấm dứt các loại hợp đồng lao động.
 4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu.
 5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.
 6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
 7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
 8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định.
 9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.
 10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định hoặc người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.
 11. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với các lý do:
  • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
  • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
  • Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.
  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động mà không có mặt.

KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHẢI BÁO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BIẾT TRƯỚC

 • Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn.
 • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp nghỉ bệnh quá thời hạn và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

 

Trong đó trường hợp Số 03 và 09 là lựa chọn an toàn nhất cho người sử dụng lao động. Với vai trò của mình, người sử dụng lao động cần hết sức thận trọng trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên. Trường hợp chấm dứt trái qui định, sẽ rất dễ dẫn đến các khiếu nại, kiện tục với thiệt hại phải bồi thường lên đến 12 tháng lương và các khoản đền bù khác, cụ thể:

 • Phải chi trả lên đến 12 tháng lương trong thời gian bị chấm dứt hợp đồng trái luật.
 • Phải đền bù ít nhất 02 tháng tiền lương do hành vi đơn phương chấm dứt trái luật.
 • Phải chi trả toàn bộ 32% chi phí bảo hiểm bắt buộc các loại.
 • Phải tiếp tục tuyển dụng lại người lao động.

 

VIVA CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỌN GÓI ĐỂ QUẢN LÝ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG, VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU

 • Quản lý quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động.
 • Quản lý quan hệ lao động giữa doanh nghiệp với Phòng lao động.
 • Quản lý quan hệ lao động giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

 

Xem thêm:

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – Các thủ tục tuân thủ

Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động

Lao Động Chưa Thành Niên – Quy Tắc và Quy Định Tại Việt Nam

Sổ Tay Xây Dựng Nội Quy Lao Động và Quy Tắc Hành Xử Trong Doanh Nghiệp