Thay Đổi Về Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thay Đổi Về Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Với mong muốn tạo môi trường thuận lợi cho môi trường kinh doanh, nhà nước đã có những thay đổi đáng kể để tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc được cấp giấy phép lao động (work permit) và lưu trú. Gần đây nhất, nghị định 11/2016/ND-CP có hiệu lực từ ngày 1/4/2016 tạo ra những thay đổi tích cực về quy trình và thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Việc cập nhật các qui định mới dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp và người lao động nước ngoài rút ngắn thời gian khi làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Xem thêm: Giấy Phép Lao Động Tại Việt Nam – Các Qui Định Và Hướng Dẫn

MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MIỄN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 1. Giáo viên, nghiên cứu sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam.
 2. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 3. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam.
 4. Người có hộ chiếu công vụ vào Việt Nam làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.
 5. Đối tượng vào làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong một năm. Đây là sự thay đổi mới giúp người sử dụng lao động sẽ được hưởng lợi nếu muốn cử các vị trí trên vào Việt Nam trong thời gian ngắn.
  • Đặc biệt là người sử dụng lao động không cần nộp đơn lên Sở Lao động để có thư xác nhận miễn giấy phép lao động đối với những đối tượng này (điều này là bắt buộc với các trường hợp miễn khác).
 6. Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 2 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11.

MỞ RỘNG VỀ ĐỊNH NGHĨA KHI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Nghị định mới định nghĩa rõ ràng hơn với các đối tượng nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Chuyên gia

 • Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài.
 • Hoặc có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc (trong khi quy định cũ là 5 năm làm việc) trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Nhà quản lý, giám đốc điều hành

 • Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.
 • Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Lao động kỹ thuật

 • Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và làm việc ít nhất 3 năm trong chuyên ngành được đào tạo.
 • Tương tự như lĩnh vực chuyên gia, lĩnh vực lao động kỹ thuật cũng có sự thay đổi về kinh nghiệm làm việc từ 5 xuống còn 3 năm.

THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC – NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ

Lý lịch tư pháp: Đối với cá nhân chưa từng cư trú tại Việt Nam, yêu cầu phải có lý lịch tư pháp tại nước ngoài. Nhưng đối với các nhân đã từng cư trú tại Việt Nam, chỉ cần lý lịch tư pháp tại Việt Nam hoặc nước ngoài còn thời hạn trong 6 tháng (trong khi quy định trước đó bắt buộc phải có cả 2 bản lý lịch tư pháp)

Giấy khám sức khỏe hiện tại nới rộng thời gian hiệu lực trong 12 tháng (quy định trước là 6 tháng)

Thời gian xử lý hồ sơ rút ngắn chỉ còn 7 ngày (thay vì 10 ngày như trước đây).

Đặc biệt, thời gian cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài bắt buộc phải còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày.

HỖ TRỢ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Nghị định 11 giúp rút ngắn thời gian và thủ tục liên quan đến giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nhưng quy trình cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm nhiều thủ tục khác nhau. Đây chỉ là bước đầu khi muốn sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, kèm theo các thủ tục về sau như đóng thuế TNCN (có thể bao gồm cả đối tượng được miễn giấy phép lao động) và bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Thủ tục xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động và các hồ sơ tuân thủ

Các loại visa và thời hạn cho phép người nước ngoài nhập cảnh

Tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam: những điều cần lưu ý

Hồ sơ và thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ tài liệu nước ngoài sử dụng tại Việt Nam

Sử dụng người lao động nước ngoài đăng ký chấp thuận nhu cầu với cơ quan nhà nước

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc