QUẢN LÝ CHỦ ĐỘNG CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Quản Lý Chủ Động Các Thủ Tục Tuân Thủ Về Lao Động Tiền Lương Năm 2019

QUẢN LÝ CHỦ ĐỘNG CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Quan hệ lao động bao gồm quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên, giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, và các cơ quan nhà nước khác. Quản lý đúng cách những quan hệ này không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là công cụ hỗ trợ cho việc quản trị nội bộ, quản lý rủi ro. VIVA xin chia sẻ một số thủ tục tuân thủ về lao động tiền lương làm cơ sở cho việc quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

 1. Chi phí nhân sự không chỉ bao gồm tiền lương – thưởng – các phúc lợi mà còn cả các khoản phải trích – phải nộp theo lương, liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế TNCN, thuế TNDN và nhiều thủ tục hành chính, nghĩa vụ của người sử dụng lao động suốt về sau.
 2. Ví dụ, khi làm thủ tục cấp thẻ doanh nhân ABTC cho cấp quản lý, các cơ quan nhà nước sẽ rà soát lại việc khai và đóng bảo hiểm, chỉ cần doanh nghiệp nộp chậm hoặc thiếu 100.000 đồng cũng bị đánh giá là chưa tuân thủ, không phân biệt doanh nghiệp mỗi tháng đóng 10 triệu hay 100 triệu…
 3. Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những tình huống như: nhân viên vi phạm kỷ luật, tranh chấp lao động, tai nạn lao động
 4. Sắp tới Việt Nam sẽ có trung tâm tín dụng doanh nghiệp, theo đó sẽ tích hợp thông tin về tình trạng nợ đọng thuế, bảo hiểm, ngân hàng… để làm căn cứ cung cấp thông tin độc lập cho đối tác, việc không quản lý được số dư nợ 000 đồng phải nộp bảo hiểm có thể làm ảnh hưởng đến chỉ số tín dụng của doanh nghiệp.

Dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn mạnh mẽ và sự trải nghiệm dày dạn về môi trường và văn hóa kinh doanh địa phương, chúng tôi ước mong giúp mỗi khách hàng tuân thủ đúng – đầy đủ – tối ưu các yêu cầu về quản trị quan hệ lao động, góp phần phát triển văn hóa kinh doanh, bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, tối ưu hóa kết quả kinh doanh, từng năm và trong suốt nhiều năm về sau.

06 THỦ TỤC TUÂN THỦ VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG QUAN TRỌNG

 1. Thu thập và hoàn chỉnh hồ sơ từng nhân viên – Lập và cập nhật sổ quản lý nhân viên theo qui định.
 2. Soạn mới hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, thư bổ nhiệm… cho những nhân viên có thay đổi về thu nhập – phúc lợi – vị trí công việc. Cập nhật các điều khoản về phúc lợi, trợ cấp, bảo mật thông tin, chống xung đột lợi ích…
 3. Làm thủ tục quyết toán thuế TNCN cho từng nhân viên thuộc diện được phép ủy quyền quyết toán.
 4. Làm thủ tục phát hành biên lai khấu trừ thuế TNCN cho những nhân viên có thời gian làm việc dưới 12 tháng, hoặc thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN 2018 với cơ quan thuế.
 5. Cập nhật mức lương tối thiểu vùng và trích nộp – khai báo bảo hiểm theo qui định mới.
 6. Riêng với lao động là người nước ngoài, cần kiểm tra kỹ và phân biệt đối tượng cư trú hay không cư trú, có thu nhập toàn cầu hay không, có liên quan đến các nước đã ký hiệp định tránh đánh thuế trùng hai lần với Việt Nam hay không, tập hợp thư xác nhận thu nhập từ công ty mẹ, biên lai thuế từ nước ngoài…

Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đúng các thủ tục tuân thủ về lao động tiền lương trên để tránh các rủi ro phát sinh liên quan đến quan hệ lao động và quản lý doanh nghiệp.

ĐỒNG THỜI LƯU Ý 04 THỦ TỤC QUAN TRỌNG KHÁC CẦN TUÂN THỦ

 1. Hoàn chỉnh và ban hành Nội qui – kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể.
 2. Hoàn chỉnh và ban hành Qui chế lương thưởng.
 3. Hoàn chỉnh – ban hành – đăng ký và áp dụng hệ thống thang bậc lương.
 4. Tổ chức tạo lập – lưu trữ toàn bộ hệ thống hồ sơ tuân thủ về quan hệ lao động theo tiêu chuẩn và hệ thống, bao gồm Hồ sơ nhân viên – Hợp đồng lao động – Hồ sơ lương – Hồ sơ bảo hiểm – Thuế TNCN – Hồ sơ chấm dứt quan hệ lao động – Các qui chế chính sách nội bộ.

Với dịch vụ trọn gói về lao động tiền lương, theo mong đợi và yêu cầu của Quí khách, VIVA sẽ cử nhân sự thạo nghề quản trị – thực thi và đảm bảo toàn diện hoặc bất kỳ nội dung phát sinh nào liên quan đến các thủ tục tuân thủ về lao động tiền lương.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Lương Tối Thiểu Và Các Khoản Trích Theo Lương

Nghịch Lý Lương Tối Thiểu Tăng Làm Giảm Thu Nhập Của Người Lao Động