DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ? CÓ THỂ SOẠN THEO CÁCH CỦA BẠN KHÔNG?

Dịch vụ cố vấn quản trị: hợp đồng lao động là gì?

DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ? CÓ THỂ SOẠN THEO CÁCH CỦA BẠN KHÔNG?

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)
Dịch vụ cố vấn quản trị: hợp đồng lao động là gì?

Dịch vụ cố vấn quản trị: hợp đồng lao động là gì?

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ? CÓ THỂ SOẠN THEO CÁCH CỦA BẠN KHÔNG?

Nhiều doanh nghiệp thường đơn sơ lấy mẫu in sẵn được bán từ nhà sách hoặc tải trên mạng trong đó có ghi chú là theo hướng dẫn của Bộ lao động thương binh xã hội và lầm tưởng rằng đó là chuẩn mực.

Trong thực tế, mẫu hợp đồng lao động này gần như không có tác dụng khi xác lập quyền và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp và nhân viên, đặc biệt là hoàn toàn vô tác dụng khi xảy ra các tình huống tranh chấp phức tạp.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

 •  Trước hết là sự thoả thuận giữa hai bên về việc làm và tiền lương.
 • Là sự thiết lập quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ về công việc – điều kiện là việc – cấu trúc thu nhập.
 • Sự xác lập, phát sinh và quản trị các nghĩa vụ về thuế.
 • Sự xác lập, phát sinh và quản trị các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc.
 • Tuân thủ các tiêu chí trách nhiệm xã hội.
 • Bảo vệ và phát triển văn hoá doanh nghiệp.

THEO CÁCH CỦA BẠN NHƯNG PHẢI ĐẢM BẢO

 • Quản trị được quan hệ với người lao động theo cách minh bạch và công bằng. Phòng ngừa đối kháng mọi hành vi vi phạm, đe dọa lợi ích doanh nghiệp. 
 • Quản trị và tối ưu được nghĩa vụ thuế TNCN, thuế TNDN cho cả người lao động và doanh nghiệp.
 • Quản trị và tối ưu được chi phí bảo hiểm bắt buộc.
 • Với lao động là người nước ngoài phải soạn song ngữ, phổ biến là Anh – Việt.
 •  Tạo  địa vị và tín nhiệm tài chính cá nhân cho người lao động.
 • Kết nối với bộ hồ sơ nhân sự tiêu chuẩn, kết nối với nội qui, qui chế lương, thỏa ước lao động tập thể…

Theo đó, hợp đồng lao động không thể là mẫu có sẵn điền tên – chức danh – tiền lương là xong. Tại VIVA, chúng tôi có thể may đo các bộ hợp đồng lên đến 30 trang song ngữ Anh -Việt.

Giải pháp đúng chỉ có được từ các chuyên gia dày dạn chuyên môn và sự trải nghiệm thực tế đa dạng, với  khả năng đa nhiệm và quản trị đồng bộ các mục tiêu, nhìn trước và ngăn ngừa các rủi ro từ trước khi nó có thể xảy ra.

Hãy trao đổi với chúng tôi thông qua dịch vụ “Cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

CASE STUDY DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

 1. Vốn điều lệ doanh nghiệp.
 2. Nhân tài là nguyên khí của doanh nghiệp.
 3. Kế toán doanh nghiệp, Hai sổ có lợi hay hại?
 4. Qui chế lương trong doanh nghiệp, có cần không?
 5. Giải thể một doanh nghiệp? Nên là khi nào và có khó không?
 6. Thần thiêng nhờ bộ hạ trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm.
 7. Hợp đồng lao động là gì? Có thể soạn theo cách của bạn không?
 8. “Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương

Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi

Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Giao dịch liên kết – những điều doanh nghiệp cần biết

Góp vốn điều lệ thành lập công ty – những điều cần biết

Thiết lập hồ sơ tín nhiệm – thẩm định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam: Điều kiện vay vốn nước ngoài

Các loại hợp đồng lao động – các trường hợp chấm dứt bởi người sử dụng lao độngerror: Alert: Content is protected !!