Xây Dựng Nội Quy Lao Động Và Sổ Tay Nhân Sự

Nội quy lao động và quy tắc hành xử trong doanh nghiệp

Xây Dựng Nội Quy Lao Động Và Sổ Tay Nhân Sự

Sổ Tay Xây Dựng Nội Quy Lao Động và Quy Tắc Hành Xử Trong Doanh Nghiệp

Xây Dựng Nội Quy Lao Động và Quy Tắc Hành Xử Trong Doanh Nghiệp

Theo quy định tại Bộ Luật Lao Động 2012, doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có bộ Nội Quy Lao Động bằng văn bản và đăng ký tại Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội. Các trường hợp vi phạm sau có thể dẫn đến mức phạt từ 5.000.000 tới 10.000.000 triệu đồng:

  • Không sử dụng đăng ký Nội quy lao động khi doanh nghiệp có hơn 10 lao động.
  • Sử dụng NQLĐ mà không đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Sử dụng NQLĐ đã hết hạn.

Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động không chỉ để đáp ứng yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước mà còn là một công cụ quan trọng giúp định hướng quản trị và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, phòng ngừa và bảo vệ doanh nghiệp trong những vấn đề liên quan.

Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực nội bộ , vì vậy doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ Xây dựng Nội Quy Lao Động và quy tắc hành xử trong doanh nghiệp từ các đơn vị tư vấn kinh doanh. Bộ Nội Quy Lao Động này bao gồm các nội dung chính sau:

  • Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi.
  • Nguyên tắc và trật tự tại nơi làm việc.
  • An toàn và vệ sinh lao động.
  • Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và sở hữu trí tuệ.
  • Cụ thể hóa các hành vi và mức độ vi phạm kỷ luật lao động, xác định hình thức kỷ luật, trách nhiệm vật chất.
  • Nguyên tắc xử lý và ủy quyền xử lý kỷ luật lao động.
  • Quy tắc hành xử và đạo đức trong kinh doanh.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – Các thủ tục tuân thủ

Summary
Xây Dựng Nội Quy Lao Động Và Sổ Tay Nhân Sự
Article Name
Xây Dựng Nội Quy Lao Động Và Sổ Tay Nhân Sự
Description
Bộ xây dựng Nội Quy Lao Động này bao gồm các nội dung chính sau: 1- thời gian làm việc và nghỉ ngơi | 2 - Nguyên tắc và trật tự tại nơi làm việc | 3 - An toàn và vệ sinh lao động | 4 - Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và sở hữu trí tuệ | 5 - Cụ thể hóa các hành vi và mức độ vi phạm kỷ luật lao động, xác định hình thức kỷ luật, trách nhiệm vật chất | 6 - Nguyên tắc xử lý và ủy quyền xử lý kỷ luật lao động | 7 - Quy tắc hành xử và đạo đức trong kinh doanh
Author
Publisher Name
VIVA Business Consulting
Publisher Logo