DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ: QUI CHẾ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP? CÓ CẦN KHÔNG?

Dịch vụ cố vấn quản trị: Qui chế lương trong doanh nghiệp

DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ: QUI CHẾ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP? CÓ CẦN KHÔNG?

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)
Dịch vụ cố vấn & quản trị: qui chế lương

Dịch vụ cố vấn & quản trị: qui chế lương trong doanh nghiệp

QUI CHẾ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP? CÓ CẦN KHÔNG?

Không cần có qui chế lương vẫn có thể trả lương, cũng giống như không cần ban hành nội qui vẫn có thể quản lý doanh nghiệp… tuy nhiên sự có thể này luôn đi cùng với rời rạc, không nhất quán, đối phó và đối mặt rủi ro bất tận.

Qui chế lương thưởng đúng chuẩn phải vừa là qui định nội bộ, vừa là công cụ quản lý, vừa là thủ tục tuân thủ, đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Quy định về các khoản thu nhập mà Người lao động nhận được khi tham gia làm việc tại Công ty, bao gồm tiền lương và những lợi ích vật chất, lợi ích về tay nghề và các cơ hội, giá trị khác. 
 • Quy định về cách tính lương, mức hưởng của các khoản tiền lương và phụ cấp, trợ cấp hay phúc lợi khác.
 • Quy định về cách trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận.
 • Góp phần tạo lập môi trường làm việc minh bạch, công bằng, đảm bảo đời sống cho Người lao động, giúp Công ty ổn định và phát triển nguồn nhân lực.
 • Tuân thủ đúng và tối ưu các quy định của pháp luật lao động tiền lương, Bảo hiểm xã hội, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 

Qui chế lương giúp tạo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, kích thích năng suất lao động, tiết kiệm chi phí thuế… Đặc biệt, qui chế lương giúp kế thừa tri thức quản trị, giải phóng lãnh đạo khỏi các việc sự vụ đau đầu về tiền lương và các khiếu nại, xung đột…

Giải pháp đúng chỉ có được từ các chuyên gia dày dạn chuyên môn và sự trải nghiệm thực tế đa dạng, với  khả năng đa nhiệm và đồng bộ các mục tiêu tuân thủ qui định cũng như tích hợp với yêu cầu quản trị nội bộ  – văn hoá doanh nghiệp.

Hãy trao đổi với chúng tôi thông qua dịch vụ “Cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

CASE STUDY DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

 1. Vốn điều lệ doanh nghiệp.
 2. Nhân tài là nguyên khí của doanh nghiệp.
 3. Kế toán doanh nghiệp, Hai sổ có lợi hay hại?
 4. Qui chế lương trong doanh nghiệp, có cần không?
 5. Giải thể doanh nghiệp? Nên là khi nào và có khó không?
 6. Thần thiêng nhờ bộ hạ trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm.
 7. Hợp đồng lao động là gì? Có thể soạn theo cách của bạn không?
 8. “Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương

Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi

Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Giao dịch liên kết – những điều doanh nghiệp cần biết

Góp vốn điều lệ thành lập công ty – những điều cần biết

Thiết lập hồ sơ tín nhiệm – thẩm định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam: Điều kiện vay vốn nước ngoài

Các loại hợp đồng lao động – các trường hợp chấm dứt bởi người sử dụng lao động