Mobile menu icon
QUY CHẾ LƯƠNG
THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ MINH BẠCH CÔNG BẰNG TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

QUY CHẾ LƯƠNG
THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ MINH BẠCH CÔNG BẰNG TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

quy chế lương – thông điệp về sự minh bạch công bằng trong quan hệ lao động

Tiền lương là một yếu tố quyết định trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài. Chính sách lương thưởng phải rõ ràng, minh bạch và cạnh tranh. Quy chế lương thích hợp sẽ thúc đẩy năng suất lao động và văn hoá doanh nghiệp, ngược lại sẽ triệt tiêu động lực làm việc và tạo ra xung đột lợi ích, hành vi kém lành mạnh – ngắn hạn.

CĂN CỨ QUY CHẾ LƯƠNG

 1. Tiền lương là một yếu tố quyết định trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài. Chính sách lương thưởng phải rõ ràng, minh bạch và cạnh tranh. Quy chế lương thích hợp sẽ thúc đẩy năng suất lao động và văn hoá doanh nghiệp, ngược lại sẽ triệt tiêu động lực làm việc và tạo ra xung đột lợi ích, hành vi kém lành mạnh – ngắn hạn.
 2. Tiền lương phải gắn với vị thế – kết quả kinh doanh của công ty và điều kiện làm việc – kết quả làm làm việc của người lao động.
 3. Tiền lương còn liên quan đến các thủ tục tuân thủ trong quan hệ lao động, đặc biệt là các khoản bảo hiểm trích theo lương và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

HIỆN TRẠNG THƯỜNG GẶP VỀ QUY CHẾ LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

Những nội dung đã hoàn chỉnh

 • Xác định được tỷ lệ lương cơ bản và trợ cấp hiệu suất, mức tăng bậc, mức lương tối đa, tối thiểu.
 • Tiêu chí đánh giá xếp loại hằng tháng.
 • Cách thức trả lương, xét nâng lương.
 • Xác định mức lương tối thiểu và tối đa cho từng vị trí phù hợp với vị thế và điều kiện riêng.

Những nội dung cần khắc phục

 • Do quy chế lương của công ty thường có nhiều điểm không phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, gần như không có tác dụng áp dụng ngay vào thực tế. Cấu trúc nội dung lộn xộn không làm cho người lao động hiểu một cách rõ ràng để tự xác định cách tính – các tiêu chí ảnh hưởng để phấn đấu.
 • Về mặt nội dung chuyên môn, chưa làm rõ được những điều cơ bản như: Nguồn hình thành quĩ lương, nguyên tắc phân phối, cấu trúc lương, hệ thống thang – bậc lương, các khoản phúc lợi… từ đó làm cho các qui định và hướng dẫn trở nên thiếu rõ ràng, ví dụ như một nhân viên sẽ rất khó xác định được điều cơ bản hằng tháng về cách tính lương chính thức + phụ cấp chức vụ + công tác phí (nếu có), thời gian nhận lương… và các thông tin khác về lương tháng 13, thưởng, thâm niên, ngày phép, ngoài giờ.
 • Ngoài ra quy chế lương cũng chưa có cơ chế giải thích và che chắn cho các khoản phải trích nộp về bảo hiểm, giải trình chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN, miễn giảm thuế TNCN cho nhân viên…

 

Sơ đồ quản trị quan hệ lao động

 

Những công việc cần phải làm

 1. Phải xác định được Mục tiêu – Ý nghĩa của quy chế lương riêng của doanh nghiệp, trong đó thể hiện được các nội dung cốt lõi như chiến lược phát triển nguồn nhân lực, môi trường làm việc minh bạch và cạnh tranh, năng suất lao động…
 2. Làm rõ các nội dung cơ bản của bộ quy chế lương:
  • Nguồn hình thành quĩ lương: Theo kế hoạch, theo tỷ lệ doanh thu, hỗn hợp…
  • Nguyên tắc phân phối: Theo kết quả kinh doanh, theo cấu trúc lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng…
  • Hệ thống thang bậc lương chuẩn theo chức danh – vị trí
  • Các hình thức tính lương, trả lương: Theo thời gian chuẩn, theo hình thức khoán, theo sản phẩm, khi thử việc…
  • Các khoản phụ cấp, trợ cấp: Ai – mức hưởng liên quan đến phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, công tác phí… cần phải có mức cụ thể và rõ ràng.
  • Cách tính lương trong các trường hợp điều động, ngoài giờ, nghỉ phép, tết lễ, thưởng khác. Cơ chế tăng lương.
  • Làm rõ các thuật ngữ cần có trong quy chế lương: Lương thoả thuận, lương theo thang bậc, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, lao động trực tiếp, lao động gián tiếp, lương theo chức danh, lương theo năng suất…

CÁCH THỨC PHỐI HỢP VỚI VIVA

 • Cân nhắc soạn thảo lại bộ quy chế lương mới theo cách may đo riêng.
 • VIVA sẽ gửi bộ khung chuẩn và các câu hỏi cung cấp thông tin cốt lõi (những yêu cầu riêng đặc thù của doanh nghiệp) trong vòng 1 ngày.
 • VIVA sẽ gửi bộ quy chế lương thiết kế riêng cho khách hàng trong vòng 3 ngày.
 • Hoàn chỉnh phiên bản cuối cùng (một lần) trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được phản hồi.
 • Hướng dẫn cách áp dụng vào từng tình huống thực tế trong suốt thời gian về sau.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT
Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tuân thủ cho doanh nghiệp Việt Nam:
Logo VIVA BCS Yellow
Các tiêu chí đáp ứng ưu đãi thuế với dịch vụ phần mềm 2023
Giảm thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp tháng 6 năm 2023
Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam