Quy Chế Lương – Thông Điệp Về Sự Minh Bạch Công Bằng Trong Quan Hệ Lao Động

Quy chế lương - Minh bạch và công bằng trong quan hệ lao động

Quy Chế Lương – Thông Điệp Về Sự Minh Bạch Công Bằng Trong Quan Hệ Lao Động

 

Tiền lương là một yếu tố quyết định trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài. Chính sách lương thưởng phải rõ ràng, minh bạch và cạnh tranh. Quy chế lương thích hợp sẽ thúc đẩy năng suất lao động và văn hoá doanh nghiệp, ngược lại sẽ triệt tiêu động lực làm việc và tạo ra xung đột lợi ích, hành vi kém lành mạnh – ngắn hạn.

CĂN CỨ QUY CHẾ LƯƠNG

 1. Tiền lương là một yếu tố quyết định trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài. Chính sách lương thưởng phải rõ ràng, minh bạch và cạnh tranh. Quy chế lương thích hợp sẽ thúc đẩy năng suất lao động và văn hoá doanh nghiệp, ngược lại sẽ triệt tiêu động lực làm việc và tạo ra xung đột lợi ích, hành vi kém lành mạnh – ngắn hạn.
 2. Tiền lương phải gắn với vị thế – kết quả kinh doanh của công ty và điều kiện làm việc – kết quả làm làm việc của người lao động.
 3. Tiền lương còn liên quan đến các thủ tục tuân thủ trong quan hệ lao động, đặc biệt là các khoản bảo hiểm trích theo lương và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

HIỆN TRẠNG THƯỜNG GẶP VỀ QUY CHẾ LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

Những nội dung đã hoàn chỉnh

 • Xác định được tỷ lệ lương cơ bản và trợ cấp hiệu suất, mức tăng bậc, mức lương tối đa, tối thiểu.
 • Tiêu chí đánh giá xếp loại hằng tháng.
 • Cách thức trả lương, xét nâng lương.
 • Xác định mức lương tối thiểu và tối đa cho từng vị trí phù hợp với vị thế và điều kiện riêng.

Những nội dung cần khắc phục

 • Do quy chế lương của công ty thường có nhiều điểm không phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, gần như không có tác dụng áp dụng ngay vào thực tế. Cấu trúc nội dung lộn xộn không làm cho người lao động hiểu một cách rõ ràng để tự xác định cách tính – các tiêu chí ảnh hưởng để phấn đấu.
 • Về mặt nội dung chuyên môn, chưa làm rõ được những điều cơ bản như: Nguồn hình thành quĩ lương, nguyên tắc phân phối, cấu trúc lương, hệ thống thang – bậc lương, các khoản phúc lợi… từ đó làm cho các qui định và hướng dẫn trở nên thiếu rõ ràng, ví dụ như một nhân viên sẽ rất khó xác định được điều cơ bản hằng tháng về cách tính lương chính thức + phụ cấp chức vụ + công tác phí (nếu có), thời gian nhận lương… và các thông tin khác về lương tháng 13, thưởng, thâm niên, ngày phép, ngoài giờ.
 • Ngoài ra quy chế lương cũng chưa có cơ chế giải thích và che chắn cho các khoản phải trích nộp về bảo hiểm, giải trình chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN, miễn giảm thuế TNCN cho nhân viên…

Những công việc cần phải làm

 1. Phải xác định được Mục tiêu – Ý nghĩa của quy chế lương riêng của doanh nghiệp, trong đó thể hiện được các nội dung cốt lõi như chiến lược phát triển nguồn nhân lực, môi trường làm việc minh bạch và cạnh tranh, năng suất lao động…
 2. Làm rõ các nội dung cơ bản của bộ quy chế lương:
 • Nguồn hình thành quĩ lương: Theo kế hoạch, theo tỷ lệ doanh thu, hỗn hợp…
 • Nguyên tắc phân phối: Theo kết quả kinh doanh, theo cấu trúc lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng…
 • Hệ thống thang bậc lương chuẩn theo chức danh – vị trí
 • Các hình thức tính lương, trả lương: Theo thời gian chuẩn, theo hình thức khoán, theo sản phẩm, khi thử việc…
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp: Ai – mức hưởng liên quan đến phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, công tác phí… cần phải có mức cụ thể và rõ ràng.
 • Cách tính lương trong các trường hợp điều động, ngoài giờ, nghỉ phép, tết lễ, thưởng khác. Cơ chế tăng lương.
 • Làm rõ các thuật ngữ cần có trong quy chế lương: Lương thoả thuận, lương theo thang bậc, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, lao động trực tiếp, lao động gián tiếp, lương theo chức danh, lương theo năng suất…

CÁCH THỨC PHỐI HỢP VỚI VIVA

 • Cân nhắc soạn thảo lại bộ quy chế lương mới theo cách may đo riêng.
 • VIVA sẽ gửi bộ khung chuẩn và các câu hỏi cung cấp thông tin cốt lõi (những yêu cầu riêng đặc thù của doanh nghiệp) trong vòng 1 ngày.
 • VIVA sẽ gửi bộ quy chế lương thiết kế riêng cho khách hàng trong vòng 3 ngày.
 • Hoàn chỉnh phiên bản cuối cùng (một lần) trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được phản hồi.
 • Hướng dẫn cách áp dụng vào từng tình huống thực tế trong suốt thời gian về sau.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Quản lý nhân sự – lao động tiền lương

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – Các thủ tục tuân thủ

Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi cho doanh nghiệp