TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ NỘI QUI LAO ĐỘNG?

Tại sao doanh nghiệp cần phải nội quy lao động

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ NỘI QUI LAO ĐỘNG?

(Last Updated On: Tháng Tư 20, 2022)
Tại sao doanh nghiệp cần phải nội quy lao động

ĐĂNG KÝ NỘI QUI LAO ĐỘNG ĐỂ TUÂN THỦ CÁC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

  • Doanh nghiệp trên 10 lao động buộc phải ban hành và đăng ký nội qui.
  • Không có căn cứ để xử lý kỷ luật cho thôi việc, sa thải trong trường hợp người lao động vi phạm nghiêm trọng nội qui, xâm hại lợi ích và bí mật kinh doanh…
  • Hỗ trợ áp dụng và cách tổ chức hệ thống hồ sơ nhân sự, xây dựng hệ thống thang bậc lương và phúc lợi theo công việc, bộ chứng từ lương, cách tiết kiệm các khoản chi phí bắt buộc phải trích theo lương, kiểm toán nội bộ thủ tục tính lương và chi phí lương.

ĐĂNG KÝ NỘI QUI LAO ĐỘNG ĐỂ HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM ĐÚNG

  • Giúp người lao động nhanh chóng nắm được các qui định nội bộ, qui tắc hành xử một cách đầy đủ có hệ thống.
  • Định hướng, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, làm kim chỉ nam cho người lao động tự rèn luyện để trở thành người có kỷ luật, có tác phong công nghiệp, tự ý thức và tránh xa các tiêu cực trong lao động và sản xuất.

LƯU Ý:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  • Sử dụng nội quy lao động đã hết hiệu lực.
  • Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.
  • Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Dịch vụ tính lương và quản lý quan hệ lao động

Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi

Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Doanh nghiệp phải ban hành nội qui lao động

Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký nội qui lao động?

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – các thủ tục tuân thủ

Quản trị quan hệ lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định của địa phương

Luật lao động và các quy định tại Việt Nam – 100 điều phổ biến bạn cần biết

Quy chế lương – thông điệp về sự minh bạch công bằng trong quan hệ lao động

Các loại hợp đồng lao động – các trường hợp chấm dứt bởi người sử dụng lao độngerror: Alert: Content is protected !!