Mobile menu icon
GÓP VỐN BẰNG NĂNG LỰC VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NHÂN

GÓP VỐN BẰNG NĂNG LỰC VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NHÂN

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Góp vốn bằng năng lực và thương hiệu doanh nhân

THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NHÂN LÀ MỘT TÀI SẢN

Các yếu tố cấu thành thương hiệu của doanh nhân, nhà quản lý:

 1. Năng lực chuyên môn, năng lực quản trị.
 2. Bí mật kinh doanh.
 3. Các mối quan hệ trong kinh doanh.
 4. Danh tiếng, tín nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm, các nguồn lực đặc biệt khác.

Năng lực của doanh nhân, nhà quản lý là một tài sản quan trọng bậc nhất giúp mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

CĂN CỨ ÁP DỤNG

 1. Chuẩn mực Kế toán số 01 – Chuẩn mực chung thì “Thương hiệu của doanh nhân” hoàn toàn thoả mãn định nghĩa của một tài sản gồm: DN kiểm soát được – được mặc nhiên bảo hộ; có khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai; hình thành từ các giao dịch trong quá khứ).
 2. Để có thể ghi nhận thành giá trị tài sản cố định vô hình trên báo cáo tài chính thì cần thỏa mãn thêm điều kiện “Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.
 3. Thương hiệu được xác định là một thuật ngữ, một tên gọi, một thiết kế, một hình tượng hoặc các dấu hiệu khác để người tiêu dùng phân biệt với một tổ chức hoặc một sản phẩm khác của công ty khác. Trong trường hợp này là thương hiệu cá nhân, danh tiếng của doanh nhân.
 4. Quyền sở hữu trí tuệ được dùng khi góp vốn vào vốn điều lệ của doanh nghiệp là quyền của các cá nhân, các tổ chức đối với tài sản là trí tuệ, trong đó bao gồm quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng, quyền sở hữu công nghiệp và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Doanh nhân có góp bằng quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền tác giả hoặc quyền khác.
 5. Thương hiệu vẫn có thể được xác định là một trong những tài sản mà cá nhân, tổ chức có thể góp vốn vào vốn điều lệ của doanh nghiệp. Pháp luật doanh nghiệp cũng không cấm việc góp vốn bằng thương hiệu và trên thực tế việc góp vốn này đã diễn ra khá phổ biến. Góp vốn bằng thương hiệu được thực hiện thông qua việc định giá giá trị của thương hiệu quy thành tiền.
 6. Việc định giá thương hiệu chưa có các căn cứ và quy định cụ thể để xác định giá trị của thương hiệu, tùy các bên đàm phán đưa ra mức giá trị hoặc định giá dựa trên thị trường. Thường việc góp vốn sẽ được thực hiện sau khi đã định giá thương hiệu dựa trên thỏa thuận của hai bên hoặc dựa trên bảng định giá của bên thứ là tổ chức, đơn vị, công ty định giá thương hiệu.
 7. Việc định giá phải được thực hiện căn cứ vào nguyên tắc là khả năng sử dụng thương hiệu vào mục đích thương mại, tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, trên cơ sở các mô hình tài chính, hồ sơ pháp lý hợp lệ.

LÝ DO VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ GHI NHẬN VÀO GIÁ TRỊ GÓP VỐN – TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Thương hiệu của doanh nhân là một tài sản có giá trị, cần được phản ánh một cách hợp lý, hợp pháp vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp, giúp phản ánh đúng năng lực kinh doanh, lợi thế thương mại, góp phần gia tăng giá trị vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, việc ghi nhận này còn tạo ra sự công bằng, minh bạch giữa các cổ đông, thành viên góp vốn trong doanh nghiệp, mang lại lợi ích khi định giá doanh nghiệp,chuyển nhượng vốn mua bán doanh nghiệp.

Dịch vụ độc quyền từ VIVA Business Consulting giúp ghi nhận tài sản là giá trị thương hiệu của doanh nhân, nhà quản lý:

 1. Tập hợp hồ sơ năng lực doanh nhân (professional profile).
 2. Phân tích hồ sơ năng lực thương mại, năng lực quản trị điều hành… và khả năng đóng góp tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 3. Phân tích mối quan hệ, cam kết hợp tác lâu dài giữa doanh nhân và doanh nghiệp.
 4. Lập mô hình tài chính để định giá dòng tiền có được từ năng lực thương mại, năng lực quản trị của doanh nhân khi khai thác thương hiệu vào kinh doanh.
 5. Lập hồ sơ định giá.
 6. Lập hồ sơ góp vốn và thủ tục góp vốn theo qui định.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT
Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tuân thủ cho doanh nghiệp Việt Nam:
Logo VIVA BCS Yellow
Báo cáo chống chuyển giá khi có quan hệ liên kết hay bên liên kết
Bán doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài: Cách quản lý và thực thi
Các thủ tục tuân thủ sau thành lập doanh nghiệp