Mobile menu icon
GIAO DỊCH LIÊN KẾT
HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

GIAO DỊCH LIÊN KẾT
HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Giao dịch liên kết - Hồ sơ xác định giá thị trường

Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết với tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế từ trên 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh từ trên 30 tỷ đồng thuộc đối tượng bắt buộc phải lập Hồ sơ xác định giá thị trường.

Hồ sơ xác định giá thị trường phải được nộp trước thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm hoặc trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi được yêu cầu.

Trường hợp không tuân thủ hoặc không đáp ứng các qui định về hồ sơ xác định giá thị trường, doanh nghiệp có thể bị áp thuế, truy thu thuế cùng các khoản phạt nặng nề theo qui định mà gần như không thể khiếu nại được.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC COI LÀ CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT:

  1. Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia.
  2. Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp.
  3. Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia.
  4. Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay.
  5. Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai;
  6. Một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

Việc lập hồ sơ giá thị trường đòi hỏi rất nhiều thông tin, dữ liệu và thời gian… theo đó , doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý và chủ động quản lý, kiểm soát thủ tục này theo qui định của cơ quan thuế.

Chúng tôi hướng tới không chỉ quản lý trọn vẹn, tối ưu các thủ tục tuân thủ theo qui định địa phương mà còn liên tục đưa ra những giải pháp xuất sắc, vượt trội giúp phòng ngừa rủi ro, kiến tạo giá trị gia tăng và cảm hứng kinh doanh tới Quí khách.

Thông qua trao đổi trực tiếp, phí dịch vụ được may đo theo mục tiêu và khối lượng công việc và những gì chúng tôi đóng góp vào sự thành công của Quí khách. Kính mong nhận được sự xem xét và chấp nhận của Quí khách.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Các chủ đề khác về Giao dịch liên kết

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT
Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tuân thủ cho doanh nghiệp Việt Nam:
Logo VIVA BCS Yellow
Thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam: điều kiện và cách thức
Giao dịch liên kết - Hồ sơ xác định giá thị trường
Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài 2023