Mobile menu icon
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam

Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh có nhiều lợi thế, do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Hộ kinh doanh có thể được chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Để vận dụng hiệu quả mô hình này vào kinh doanh tại Việt Nam, người kinh doanh trước tiên phải am hiểu các đặc điểm, qui định liên quan, từ đó xác định rõ những lợi thế và hạn chế liên quan. Dưới đây là những nội dung hữu ích về thủ tục đăng ký kinh doanh – thành lập hộ kinh doanh:

 

 

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 

Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

 1. Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây: 
  1. Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; 
  3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

 Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh

 1. Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:
  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
  3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
  4. Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
 3. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  Số lượng hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

 1. Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không được yêu cầu người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

 Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

 1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. 
 2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại. 

Đặt tên hộ kinh doanh

 1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
  1. Cụm từ “Hộ kinh doanh”;
  2. Tên riêng của hộ kinh doanh.
   • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
 2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:
  1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  2. Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định;
  3. Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
  4. Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.
 3. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 4. Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.
 5. Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định.

  Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

 1. Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh.
 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân trong hộ kinh doanh với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác.
 4. Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Mã số đăng ký hộ kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo cấu trúc sau:

 1. Mã cấp tỉnh: 02 ký tự bằng số;
 2. Mã cấp huyện: 01 ký tự bằng chữ cái tiếng Việt;
 3. Mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh;
 4. Số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự bằng số, từ 000001 đến 999999.

2. Các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thành lập mới sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

QUI TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỪ VIVA BUSINESS CONSULTING

BƯỚC SỐTÊN THỦ TỤCHƯỚNG DẪN VÀ LƯU Ý
1Chuẩn bị hồ sơ- Hồ sơ địa điểm kinh doanh - hợp đồng thuê mặt bằng;
- Bản sao y căn cước công dân của chủ hộ;
- Xác định ngành nghề - lĩnh vực hoạt động
- Vốn đăng ký
2Soạn thảo - chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh- Hoàn chỉnh các đơn đăng ký kinh doanh theo biểu mẫu

- Hoàn chỉnh các giấy tờ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của phòng đăng ký kinh doanh:
+ CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
+ Hồ sơ uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký:

- Nếu uỷ quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký, phải có Văn bản uỷ quyền (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực) + bản sao CMND/CCCD của cá nhân được ủy quyền.

- Nếu uỷ quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký, phải có Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ + giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục + bản sao CMND/CCCD của cá nhân người được giới thiệu.
3Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh- Nộp hồ sơ đăng ký thành lập tại Cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng Tài chính – Kế hoạch) cấp quận/huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh

- Nhận kết quả tại UBND cấp quận/huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh

- Số lượng: 01 bộ hồ sơ

- Lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép

- Thời hạn: 03 - 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định
4Thực hiện các tuân thủ sau đăng ký kinh doanh- Thực hiện đăng ký cấp mã số thuế, đăng ký thuế ban đầu, kê khai và nộp thuế cho hộ kinh doanh

- Treo biển hiệu (tên, địa chỉ, số điện thoại)

- Thực hiện báo cáo về tuân thủ các quy định khi có sự yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (nếu có)

- Đăng ký chữ ký số (nếu có)

- Đăng ký hoá đơn điện tử (nếu có)

- Mở tài khoản ngân hàng
5Quản lý – lưu trữ hồ sơ pháp lý sau đăng ký kinh doanh- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

- Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh (01 bộ lưu trữ)

- Giấy chứng nhận mã số thuế

- Hồ sơ đăng ký thuế ban đầu có xác nhận của cơ quan thuế

Trên đây là các trình bày có tính tổng quan. Xin vui lòng trao đổi và tham vấn với chuyên gia của chúng tôi để được cập nhật và phân tích khi áp dụng vào từng tình huống cụ thể. 

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm