Mobile menu icon
HỘ KINH DOANH
CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC HÃNG BẢO HIỂM

HỘ KINH DOANH
CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC HÃNG BẢO HIỂM

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ cho các công ty bảo hiểm

Các đối tác cung cấp dịch vụ không trong nhóm hoạt động được phép của Đại lý, nếu không thành lập hộ kinh doanh, sẽ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng ghi nhận chi phí hợp pháp của Hãng bảo hiểm, và bản thân các đối tác cũng có thể phải nộp thuế cao hơn so với các trường hợp đã vận hành hộ kinh doanh lên đến 35% thay vì 7%.

 1. Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2022, Hoạt động Đại lý Bảo hiểm là một hoặc một số hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, CHỈ BAO GỒM: tư vấn sản phẩm bảo hiểm; giới thiệu sản phẩm bảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.
 2. Theo đó, vì lý do Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2022 định nghĩa phạm vi hoạt động Đại lý Bảo hiểm RÕ RÀNG hơn  so với Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2000, cụ thể theo luật cũ có thêm cụm từ “CÁC CÔNG VIỆC KHÁC”, tuy nhiên Luật mới bỏ đi cụm từ này, chỉ quy định phạm vi giới hạn. Do đó, các Đại lý Bảo hiểm KHÔNG thể thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi hoạt động của Đai lý bảo hiểm. 
 3. Đồng thời Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2022 bổ sung thêm quy định cho phép Doanh nghiệp bảo hiểm có HOẠT ĐỘNG THUÊ NGOÀI (Điều 90) thực hiện một  phần trong hoạt động ngoại trừ: Kiểm soát nội bộ; Kiểm toán nội bộ; Quản trị rủi ro;Tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm (đây là hoạt động của Đai lý bảo hiểm).
 4. Vì các lý do này, các hãng bảo hiểm sẽ yêu cầu từng đại lý của mình phân định rõ các hoạt động ngoài đại lý, tức nhóm “CÔNG VIỆC KHÁC”,  đặc biệt là chi phí của các đối tác, cộng tác viên hỗ trợ cho đại lý… và chuyển các giao dịch này sang nhóm “HOẠT ĐỘNG THUÊ NGOÀI”.

Khi phải tách bạch các dịch vụ không phải là Đại lý đúng giá hưởng hoa hồng, vốn là hoạt động được áp dụng thuế suất cố định 5%, các hoạt động và dịch vụ khác sẽ phải lựa chọn giữa thuế suất thuế TNCN lên đến 35% theo biểu lũy tiến hoặc nộp thuế cố định là 7% dưới mô hình hộ kinh doanh. 

Việc điều chỉnh phương án hợp tác này là yêu cầu bắt buộc để các Hãng Bảo hiểm tuân thủ các qui định của Bộ tài chính, trong đó, phương án hợp tác với hộ kinh doanh là lựa chọn ưu tiên thay vì thiết lập quan hệ hợp đồng lao động.

 

 

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TOÀN DIỆN DÀNH CHO HỘ KINH DOANH LÀ ĐỐI TÁC CỦA CÁC HÃNG BẢO HIỂM 

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh theo qui định của pháp luật đã tồn tại từ lâu ở Việt Nam, do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và lựa chọn phổ biến cho các mô hình kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ.  Hộ kinh doanh đóng góp lớn trong tạo việc làm, thu nhập và giải quyết các vấn đề xã hội khi  đang tạo việc làm cho gần 8,5 triệu lao động trong bối cảnh sức ép về việc làm trong xã hội rất lớn.  

Hiểu được nhu cầu kinh doanh và các vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Quí khách, VIVA có thể tư vấn và đại diện Quí khách thực hiện các công việc sau:

Các công việc tư vấn:

 1. Tư vấn về sự luân chuyển của dòng tiền liên quan, tương ứng là các giao dịch, bộ chứng từ, thủ tục tuân thủ, nghĩa vụ thuế…
 2. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh cơ bản – không bị hạn chế bởi điều kiện về lĩnh vực bảo hiểm nhưng vẫn đảm bảo sự hỗ trợ tối đa của từng đại lý cho tuyến trên.
 3. Tư vấn điều kiện hoạt động hộ kinh doanh nói chung và điều kiện hoạt động Đại lý Bảo hiểm nói riêng theo qui định của pháp luật và theo chính sách về Đại lý Bảo hiểm nếu các đại lý có nhu cầu hoạt động dưới hình thức một đơn vị kinh doanh thay vì thông quan quan hệ lao động.
 4. Tư vấn về giải pháp đăng ký một cách chính thức, đồng bộ về ngành nghề kinh doanh bảo hiểm trên giấy phép của các hộ kinh doanh tại tất cả các tỉnh thành.
 5. Tư vấn thiết lập tiêu chí, chi trình, biểu mẫu giúp quản trị, vận hành các hộ kinh doanh đúng theo qui định, tương thích với các giao dịch đặc thù – yêu cầu của tuyến trên và của Công ty Bảo hiểm. 
 6. Thu xếp các văn bản hướng dẫn  theo hướng có lợi và cho phép hoạt động từ các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Các công việc thực thi:

 1. Trọng gói thực hiện đăng ký thành lập, hướng dẫn vận hành mô kinh kinh doanh cho từng chủ hộ. Thay mặt thu thập hồ sơ các cá nhân, soạn thảo, nộp hồ sơ thành lập, giải trình với các cơ quan quản lý đăng ký hộ kinh doanh, nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh. 
 2.  Trọn gói tổ chức quản lý hồ sơ và tuân thủ cho một hộ kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục về lập bộ chứng từ hợp pháp cho từng giao dịch, quản trị quan hệ lao động, khai báo và nộp thuế, quyết toán thuế. Đại diện làm việc với mọi cơ quan nhà nước hoặc bên thứ ba có liên quan.
 3. Trọn gói việc tính hoa hồng, kê khai và nộp thuế TNCN cho các đại lý bảo hiểm.
 4. Trọn gói quản lý toàn bộ các giao dịch, bộ chứng từ, các nghĩa vụ chi trả liên quan cho các đại lý và đối tác. Đảm bảo tính đồng bộ, hợp pháp, tối ưu, đáp ứng các tiêu chí hợp pháp hợp lệ trên báo cáo tài chính cũng như khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm