Thủ Tục Tuân Thủ Văn Phòng Đại Diện Cần Thực Hiện

Thủ tục tuân thủ văn phòng đại diện năm 2020

Thủ Tục Tuân Thủ Văn Phòng Đại Diện Cần Thực Hiện

Những tháng cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn với mọi văn phòng đại diện. Trong tháng 12 và quí 1 năm sau sẽ có khá nhiều các thủ tục tuân thủ văn phòng đại diện cần thực hiện. Mỗi đơn vị nên bắt đầu việc chuẩn bị ngay từ đầu tháng 12 để có thể hoàn tất đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tuân thủ, tránh chậm nộp dẫn đến phát sinh các khoản phạt từ các cơ quan nhà nước.

Các thủ tục tuân thủ cho văn phòng đại diện công ty nước ngoài bao gồm:

A. THỦ TỤC TUÂN THỦ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN

1/ Các công việc bắt buộc

 • Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho văn phòng.
 • Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có nhiều nguồn thu nhập hoặc có thu nhập trực tiếp từ nước ngoài.
 • Đối chiếu và cung cấp chứng từ khấu trừ thuế, thư xác nhận thu nhập cho các nhân viên đã nghỉ việc.

2/ Các công việc cần lưu ý

 • Hoàn chỉnh cash book và petty cash kèm theo các hoá đơn chứng từ hợp lệ để phục vụ cho việc kiểm tra thuế.
 • Kiểm toán lại việc khai – nộp thuế và các biên lai nộp thuế.
 • Đối chiếu lại số dư – tình trạng thuế vụ với cơ quan thuế.

B. THỦ TỤC TUÂN THỦ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VỀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM

 • Trước ngày 30 tháng một của năm tiếp theo, mỗi văn phòng đại diện phải nộp báo cáo theo mẫu qui định về tình hình hoạt động của năm trước đó.
 • Văn phòng đại diện cũng phải nộp các báo cáo, tài liệu và giải trình khác liên quan đến tình hình hoạt động theo yêu cầu từ các cơ quan chức năng.
 • Việc nộp báo cáo hoạt động trễ hạn có thể bị phạt lên đến 40 triệu đồng và ảnh hưởng đến việc xem xét gia hạn giấy phép văn phòng đại diện và các thủ tục khác về sau.

C. THỦ TỤC TUÂN THỦ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

1/ Các công việc bắt buộc

 • Ký hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động cho mức lương và thu nhập mới năm cho từng nhân viên trong nước.
 • Cung cấp thư bổ nhiệm, thư xác nhận thu nhập cho các lao động nước ngoài.
 • Làm thủ tục điều chỉnh mức khai và nộp bảo hiểm các loại.
 • Đăng ký và tu chỉnh lại hệ thống thang bậc lương, nội qui lao động, thoả ước lao động… để cập nhật các qui định, chính sách phúc lợi mới áp dụng từ đầu năm.

2/ Các công việc cần lưu ý

 • Hoàn chỉnh thông tin về sổ quản lý nhân viên của văn phòng đại diện với các nội dung cần cập nhật như số ngày nghỉ, giờ làm thêm, kỷ luật, tăng lương.
 • Làm thủ tục xác nhận thu nhập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các nhân viên thời vụ, nhân viên có thu nhâp trực tiếp từ nước ngoài.
 • Đánh giá lại kết quả công việc (KPIs) của từng nhân viên ở văn phòng, phát hành thư xác nhận thành tích – phúc lợi của năm và kế hoạch phát triển – chính sách lương thưởng năm.

 

CHECK LIST CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ DÀNH CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

thủ tục tuân thủ văn phòng đại diện 2020XEM | TẢI VỀ

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Chi phí hoạt động và ngân sách hàng năm của văn phòng đại diện nước ngoài

Chế độ báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Quản lý thủ tục kê khai và quyết toán thuế của văn phòng đại diện tại Việt Nam

Văn phòng đại diện hay công ty con? Chuyển đổi mô hình kinh doanh tại Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam – điều kiện thành lập và hồ sơ yêu cầu