Quản Lý Rủi Ro Khi Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Tại Việt Nam

Quản lý rủi ro khi hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam

Quản Lý Rủi Ro Khi Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Tại Việt Nam

Quản lý rủi ro khi hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam

Quản lý rủi ro khi hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam

QUẢN LÝ RỦI RO KHI HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 • Quản lý rủi ro về giấy phép hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
 • Quản lý rủi ro về quan hệ lao động – tiền lương – bảo hiểm bắt buộc khi tuyển dụng nhân sự cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
 • Quản lý rủi ro về thuế thu nhập cá nhân và các thủ tục kiểm tra từ cục thuế sau mỗi 3 đến 5 năm hoạt văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
 • Mọi qui định và tham vấn với chuyên gia hàng đầu về các thủ tục tuân thủ – giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Với dịch vụ độc quyền “Quản lý văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo qui định địa phương” , VIVA đại diện Công ty mẹ và hỗ trợ trực tiếp cho trưởng đại diện tại Việt Nam để quản lý và làm việc với tất cả các cơ quan có thẩm quyền địa phương.

VIVA tự hào là người đảm bảo cho hằng ngàn khách hàng là văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam  tuân thủ đúng và tối ưu các qui định địa phương, giúp cho các nhà quản lý yên tâm và hoàn toàn tự do khỏi các sự vụ liên quan.

Phần lớn văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam đều đã gặp phải các rủi ro giống nhau do không tuân thủ đúng và đầy đủ  về quản lý rủi ro, các qui định của địa phương.  Tiêu biểu như:

 1. Chậm điều chỉnh cập nhật, gia hạn giấy phép, báo cáo hoạt động hằng năm.
 2. Thiếu sót trong đăng ký lao động, bảo hiểm bắt buộc.
 3. Thiếu sót trong kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 4. Vướng mắc về giấy phép lao động, thẻ tạm trú, giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế cho người nước ngoài.
 5. Không thu thập và lưu trữ các hóa đơn chứng từ, không lập báo cáo thu chi theo qui định.
 6. Nhận tiền từ bên thứ ba, chi các khoản không phù hợp với chức năng của văn phòng.
 7. Không cập nhật các qui định mới, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý và xử lý các yêu cầu từ các cơ quan nhà nước.
 8. Tranh chấp trong quan hệ lao động.
 9. Khó khăn trong báo cáo và kết nối theo yêu cầu từ công ty mẹ.

Quản lý các rủi ro khi hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam là một công việc chuyên môn tổng hợp, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu liên quan đến Luật thương mại, Lao động tiền lương, Thuế, hành chính khác…

Quản lý các rủi ro khi hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam đúng cách không chỉ giúp nhân sự tập trung tốt vào các công việc kinh doanh từ công ty mẹ mà còn giúp tránh được nhiều rủi ro nghiêm trọng, tiết kiệm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh.

Là người tiên phong chuyên sâu và có năng lực cạnh tranh tuyệt đối về dịch vụ cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, không chỉ cung cấp  dịch vụ “Quản lý văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo qui định địa phương” , VIVA còn miễn phí tư vấn mọi thủ tục giải thể – chuyển đổi văn phòng thành công ty con, miễn phí giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú cho trưởng đại diện cho khách hàng.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Trưởng văn phòng đại diện – chi nhánh tại Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản

Quản lý thủ tục kê khai và quyết toán thuế của văn phòng đại diện tại Việt Nam

Lưu ý về việc gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam – trường hợp và thủ tục cấp lại

Văn phòng đại diện nước ngoài, công ty con hay chi nhánh – chuyển đổi mô hình kinh doanh tại Việt Nam

Last Updated on Tháng Hai 22, 2021