GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)
Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  • Cách chuẩn bị hồ sơ – qui trình thủ tục – các tình huống cần lường trước khi giải thể một văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
  • Cách lập dự toán chi phí cho việc giải thể một văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
  • Những rủi ro buộc phải dự phòng và quản lý trước khi giải thể một văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
  • Mọi qui định và tham vấn với chuyên gia hàng đầu về giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Việc giải thể một văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam trở nên đơn giản theo cách của VIVA BCS:

THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI SẼ ĐI QUA 03 GIAI ĐOẠN

  • Giai đoạn 1: Thực hiện thủ tục thông báo giải thể tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chấm dứt mọi nghĩa vụ mới phát sinh kể từ ngày giải thể.
  • Giai đoạn 2: Thu thập, kiểm tra, hoàn thiện hệ thống hồ sơ trong kinh doanh theo qui định hiện hành để cung cấp cho các cơ quan nhà nước có liên quan, làm thủ tục đối chiếu, xin giấy xác nhận hoàn tất mọi nghĩa vụ nợ với các bên thứ ba, đặc biệt là thủ tục thanh lý hợp đồng lao động, hoàn tất nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước như Thuế, Bảo hiểm…
  • Giai đoạn 3: Sau khi đạt được các giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ nợ với các bên thứ ba khác, văn phòng tiến hành thủ tục đóng tài khoản ngân hàng, trả giấy phép, trả con dấu.

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam là một công việc chỉ nên dành cho người thạo nghề bởi mỗi bước, mỗi thủ tục liên quan, ngoài việc phải tuân thủ pháp luật và qui định địa phương, người thực hiện phải am hiểu các thông lệ và tình huống thực tế một cách hệ thống, may đo riêng hoàn cảnh và mong đợi của cả công ty mẹ lẫn các nhà quản lý của Việt Nam.

Gắn bó với các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam từ những năm 2006, VIVA tự hào là nhà tư vấn số 1 về văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện mọi thủ tục tuân thủ để giải thể một văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, theo cách may đo, tối ưu, biết trước được kết quả, chi phí, thời gian hoàn thành.

Khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài, VIVA đồng thời miễn phí các thủ tục để chuyển toàn bộ tài sản, nhân sự từ văn phòng đại diện lên công ty con cùng nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Quản lý rủi ro hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Đóng cửa văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam – các thủ tục cần lưu ý

Quản lý thủ tục kê khai và quyết toán thuế của văn phòng đại diện tại Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài, công ty con hay chi nhánh – chuyển đổi mô hình kinh doanh tại Việt Nam



error: Alert: Content is protected !!