Lưu Ý Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hằng Năm

Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm

Lưu Ý Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hằng Năm

Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm

Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm

 

Khai thuế, quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân là nhiệm vụ quan trọng đối với người lao động và người sử dụng lao động, nhất là khi người lao động nước ngoài được tuyển dụng và làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi xin đề cập một số lưu ý quan trọng về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm như sau:

CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHO TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP QUYẾT TOÁN THAY NẾU

  • Chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động trên 3 tháng.
  • Đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập ở nơi khác với mức bình quân dưới 10tr/ năm và đã bị khấu trừ 10%.
  • Đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê.

CÁ NHÂN PHẢI TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ thu nhập cá nhân TRỰC TIẾP VỚI CƠ QUAN THUẾ NẾU

  • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.
  • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.
  • Đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập ở nơi khác với mức bình quân trên 10tr/ năm dù đã bị khấu trừ 10%.
  • Đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm quá 20 triệu đồng dù đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê.

Ngoài ra các cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài làm việc ở Việt Nam cần tìm hiểu kỹ các điều kiện để được công nhận là cá nhân cư trú để tránh áp dụng sai phương pháp kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Các khoản thu nhập không chịu thuế người lao động cần biết (P1)

Các khoản thu nhập không chịu thuế người lao động cần biết (P2)

Lưu ý về kê khai thuế thu nhập cá nhân dành cho người nước ngoài tại Việt Nam

Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương người lao động cần biết

Hướng dẫn kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân dành cho người lao động nước ngoài