Mobile menu icon
MS. TRANG HUỲNH (CINDY)

MS. TRANG HUỲNH (CINDY)

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Profile admin Trang Cindy
Profile admin Trang Cindy

HUỲNH THỊ THU TRANG (CINDY)

Office Operation Manager

CHUYÊN MÔN

  • Cử nhân Kế toán kiểm toán
  • ISO 9001 – Kaizen 5S

THÀNH THẠO NGÔN NGỮ

Việt – Anh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Skype: huynhtrang655
  • Phone: 0918.877.655
  • Email: tranghtt@vivabcs.com.vn

NĂNG LỰC

  • 12 năm kinh nghiệm về: Quản trị hành chính văn phòng | Bussiness records management | Kế toán quản trị và trợ lý giám đốc.
  • Am hiểu hệ thống nhà cung cấp cho doanh nghiệp.
  • Có khả năng làm việc độc lập, chính xác và tin cậy.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Hee Solutions | Hakuhodo | Habufa | Interchem | IVS | Netszch | UPCM | Hansa |  IFM | Pervorm ASIA |

Matten | Americantec | Universa l Thai Plastic & Chemicals | Cremer | Lombard |CUS | Hettoro | Cintac…

MS. TRANG HUỲNH (CINDY)

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm