Mobile menu icon
XÂY DỰNG VÀ HOÀN CHỈNH ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG VÀ HOÀN CHỈNH ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Xây dựng và hoàn chỉnh điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ doanh nghiệp không chỉ là một hồ sơ pháp định mà còn là một bản hợp đồng tối quan trọng giữa các chủ sở hữu doanh nghiệp trong việc thiết lập và quản lý quyền quản trị điều hành, quyền sở hữu tài sản, chính sách tài chính, quan hệ cổ đông, tối ưu chi phí thuế, phòng ngừa và hỗ trợ giải quyết thỏa đáng khi xảy ra các tranh chấp… VIVA xin được trình bày và lưu ý về nội dung và cách quản lý bộ Điều lệ doanh nghiệp.

ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Bản chất còn là một hợp đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ sở hữu

ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP CÓ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG SAU ĐÂY

 1. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của các thành viên, chủ sở hữu, cổ đông sáng lập; phần vốn góp và giá trị vốn góp, số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của  mỗi thành viên hay cổ đông sáng lập.
 2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh, của cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần.
 3. Cơ cấu tổ chức quản lý.
 4. Người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần.
 5. Thể thức thông qua quyết định của doanh nghiệp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 6. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.
 7. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại phần vốn góp đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với doanh nghiệp cổ phần.
 8. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
 9. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 10. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp.

ĐIỀU LỆ KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY

 1. Các thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp hợp danh.
 2. Chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 3. Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 4. Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với doanh nghiệp cổ phần.

MỖI KHI ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHẢI CÓ HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY

 1. Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với doanh nghiệp hợp danh;
 2. Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 3. Người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và doanh nghiệp cổ phần.

Vì lý do Bộ điều lệ của một doanh nghiệp trước hết là một hợp đồng quan trọng giữa các chủ sở hữu, có thể thiết lập mối quan hệ nội bộ và kiến tạo hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo cho sự ổn định – hiệu quả – bền vững, vì vậy, bộ điều lệ doanh nghiệp cần được quản trị và may đo riêng theo đặc thù và yêu cầu của các chủ doanh nghiệp, tuyệt đối không thể áp dụng các mẫu có sẵn.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm