Mobile menu icon
CÁC QUI ĐỊNH CẦN THỰC HIỆN NĂM 2024
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

CÁC QUI ĐỊNH CẦN THỰC HIỆN NĂM 2024
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Các qui định cần thực hiện năm 2024

Người lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc phải đáp ứng những điều kiện theo Điều 151 Bộ luật lao động năm 2019 bao gồm đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc, có đủ sức khỏe; Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép. Doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VIVA xin được lưu ý về các thủ tục cần phải thực hiện từ đầu năm 2024 khi doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài:

  1. Về thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài cả năm:  doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định là trước 05 tháng 01 của năm sau, về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI. Thời gian chốt số liệu báo thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
  2. Qui định về thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
  3. Qui định về chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:  Đối với vị trí công việc nhà quản lý, giám đốc điều hành: doanh nghiệp cần quan tâm xác định đúng tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị và căn cứ vào Điều lệ Công ty hoặc quy chế tổ chức hoạt động để cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng với vị trí công việc theo quy định. Đối với vị trí công việc chuyên gia, lao động kỹ thuật: doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc đối với các vị trí công việc có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng nội dung đã ghi nhận trong báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động; tránh trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận giải quyết do không cung cấp đúng văn bằng, giấy chứng nhận đào tạo, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc theo nội dung đã giải trình. 
  4. Qui định về thực hiện giao kết hợp đồng lao động:  Để tránh trường hợp giấy phép hết hiệu lực theo Điều 156 Bộ luật Lao động Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định về gửi hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó, trong đó: thời gian làm việc, vị trí công việc, chức danh công việc, địa điểm làm việc ghi trên hợp đồng lao động phải đúng thông tin trên giấy phép lao động.  
  5. Qui định về thu hồi giấy phép lao động: người sử dụng lao động thực hiện thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực và nộp lại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp lại giấy phép lao động, cần liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để nhận văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động và lưu giữ để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.
  6. Về tham gia bảo hiểm xã hội: Doanh nghiệp cần rà soát và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động nước ngoài khi làm việc. Theo qui định, đối tượng người lao động là công dân nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động và hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại Việt Nam. 
  7. Về lưu giữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến người lao động nước ngoài: tổ chức, doanh nghiệp cần quan tâm lưu giữ văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động để phục vụ cho công tác quản lý nhân sự và thực hiện các hồ sơ có liên quan đến người lao động nước ngoài. Các tập tin tài liệu điện tử (bản scan) được lưu giữ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP Hồ Chí Minh, trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp cần tra cứu thông tin có thể truy cập vào hệ thống để tìm kiếm các thông tin của người lao động nước ngoài đã nộp trước đó; do đó đơn vị cần trực tiếp tạo lập tài khoản đăng nhập hệ thống để có sự chủ động trong việc tra cứu thông tin.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm