SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ CHẤP THUẬN NHU CẦU VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ CHẤP THUẬN NHU CẦU VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(Last Updated On: Tháng Tám 26, 2021)
Đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Theo qui định mới có hiệu lực từ kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021, việc sử dụng người lao động nước ngoài phải thực hiện các thủ tục đăng ký, xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân. Chúng tôi xin được cập nhật chi tiết như sau:

XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

 • Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI BAO GỒM CÁC TRƯỜNG HỢP – HÌNH THỨC

 1. Thực hiện hợp đồng lao động.
 2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.
 3. Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế.
 4. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
 5. Chào bán dịch vụ.
 6. Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 7. Tình nguyện viên.
 8. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.
 9. Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.
 10. Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

BÁO CÁO SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

 • Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng lao động nước ngoài. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
 • Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn.

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG KHÁC

 • Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.
 • Chuyên gia là người lao động nước ngoài.
 •  Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.
 • Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ là người lao động nước ngoài không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện không được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Những điều cần biết về thẻ tạm trú

Những điều cần biết về thẻ thường trú

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

Các qui định và hướng dẫn về giấy phép lao động

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho lao động nước ngoài

Thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm cho người nước ngoàierror: Alert: Content is protected !!