VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM – CÓ BUỘC PHẢI MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG KHÔNG?

Văn phòng đại diện có bắt buộc mở tài khoản ngân hàng không?

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM – CÓ BUỘC PHẢI MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG KHÔNG?

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)
Văn phòng đại diện có bắt buộc mở tài khoản ngân hàng không?

Văn phòng đại diện có bắt buộc mở tài khoản ngân hàng không?

Hiện có rất nhiều văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã không mở tài khoản ngân hàng, hoặc không sử dụng tài khoản ngân hàng đúng theo qui định địa phương dẫn đến cá khoản phạt hành chính và nhiều rủi ro khác.

CĂN CỨ VÀO:

  1. Luật Thương mại năm 2005, Khoản 4 Điều 17 về quyền của Văn phòng đại diện: “mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện”
  2. Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, Điều 4: quy định các trường hợp được cho phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam không cho phép việc trả lương giữa văn phòng đại diện với cá nhân người Việt Nam cũng như các giao dịch nộp thuế, trả tiền thuê trụ sở của văn phòng đại diện. .  .  được thực hiện bằng ngoại tệ.
  3. Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối về Chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam, Khoản 1 Điều 6 “Người cư trú là tổ chức có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép.”

THÌ:

  1. Văn phòng đại diện phải mở tài khoản chuyên chi khi hoạt động tại Việt Nam. Văn phòng được mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.
  2. Văn phòng là tổ chức có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép.
  3. Theo quy định các trường hợp được cho phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam không cho phép việc trả lương giữa văn phòng đại diện với cá nhân người Việt Nam cũng như các giao dịch nộp thuế, trả tiền thuê trụ sở của văn phòng đại diện… được thực hiện bằng ngoại tệ. Do vậy việc chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản của các cá nhân, tổ chức cho các giao dịch tại trong nước mà không thông qua tài khoản của văn phòng đại diện tại Việt Nam là không phù hợp với các quy định quản lý ngoại hối hiện hành.
  4. Ngoài ra văn phòng còn phải tuân thủ các nguyên tắc về kế toán, thuế tại Việt Nam, đặc biệt là việc lập hoá đơn chứng từ chứng minh cho các khoản chi hằng ngày, lập báo cáo thu chi theo các nguyên tắc kế toán để phục vụ yêu cầu kiểm tra, quyết toán thuế về sau.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: 4 bước thành lập

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Giải thể văn phòng

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Báo cáo hoạt động năm

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Quản trị quan hệ lao động

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Quyền và nghĩa vụ cơ bản

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Quản lý rủi ro khi vận hành

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: 08 thủ tục tuân thủ cần biết

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Chuyển địa điểm đặt trụ sở

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Qui định về việc tuyển dụng

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Gia hạn giấy phép thành lập

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Chuyển đổi mô hình kinh doanh

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Quy định về tài khoản ngân hàng

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Thủ tục tuân thủ về quản lý giấy phép

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Quản lý hồ sơ báo cáo trong kinh doanh

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Quản lý thủ tục kê khai và quyết toán thuế

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Chi phí hoạt động và ngân sách hằng năm