Mobile menu icon
DOANH NGHIỆP FDI LÀ GÌ?

DOANH NGHIỆP FDI LÀ GÌ?

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Doanh nghiệp FDI là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty FDI) là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông, là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhằm thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ, QUYỀN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VÀ KINH DOANH

Việt Nam đã gia nhập WTO từ năm 2007, theo đó hiện đang có càng nhiều doanh nghiệp FDI được đăng ký thành lập và hoạt động theo các qui định nhất quán của luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp.

Theo qui định của Việt Nam, doanh nghiệp phải là một tổ chức được đăng ký thành lập hợp pháp, có tên riêng, có tài sản, có quyền nhân danh chính nó để tham gia các giao dịch. Doanh nghiệp FDI là các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp FDI được quyền kinh doanh bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước theo một hệ thống luật kinh doanh duy nhất, mặc dù vậy, căn cứ theo các điều khoản WTO, nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài vẫn phải tuân thủ theo các thủ tục đặc thù về điều kiện gia nhập thị trường, thủ tục đăng ký dự án đầu tư góp vốn, rút vốn, thủ tục kiểm toán độc lập, chuyển lợi nhuận về nước.

Doanh nghiệp FDI đã được thành lập tại Việt Nam (F0) nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được coi là  công ty FDI và phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định khi đầu tư thành lập doanh nghiệp khác tại Việt Nam (công ty con); đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp tại Việt Nam; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu doanh nghiệp (tại Việt Nam) đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (F1, công ty FDI thế hệ 1 hay Công ty FDI liên doanh được thành lập trực tiếp hoặc thông qua thủ tục chuyển nhượng vốn trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cả F0);
  2. Có công ty FDI thế hệ 1nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (F2, đây là Công ty FDI thế hệ 2 do F1 năm trên 50% vốn);
  3. Có nhà đầu tư nước ngoài và công ty FDI thế hệ 1 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (nhà đầu tư nước ngoài và công ty liên doanh F1 trực tiếp nắm trên 50% vốn).

BẢO ĐẢM CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP FDI

  1. Chính Phủ Việt Nam công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại theo Luật doanh nghiệp hiện hành; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh.
  2.  Chính Phủ Việt Nam công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.
  3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.
  4. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của doanh nghiệp; trường hợp trưng mua thì doanh nghiệp được thanh toán, trường hợp trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.
  5.  Nhà đầu tư nước ngoài được phép rút lợi nhuận hằng năm về nước và được rút vốn đầu tư nếu không còn nhu cầu kinh doanh tại  Việt Nam.

Sự cam kết và đảm bảo này đã tạo thu hút hằng trăm ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Cam kết này sẽ càng tiếp tục được đảm bảo lâu dài và mở rộng khi mà Việt Nam đã hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thế giới, là thành viên của WTO, Việt Nam đã ký 12 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương (FTA) và kết thúc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EUFTA) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), bao gồm các hiệp định thế hệ mới với các cam kết cao như như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việt Nam cũng đang tiến hành đàm phán về bốn FTA khác, bao gồm Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), dự kiến sẽ trở thành FTA thế kỷ quy định tất cả các hoạt động thương mại của toàn khu vực ASEAN. Các hiệp định như vậy đang mở ra cơ hội cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn và có quan hệ thương mại tự do với 55 đối tác toàn cầu, bao gồm cả những người trong G7 và 15 trong số các thành viên G20.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm