Những Lưu Ý Quan Trọng Về Hình Thức Kê Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Hình Thức Kê Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Một số lưu ý về kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quan trọng về hình thức kê khai thuế mà các văn phòng đại diện nước ngoài cần tham khảo để làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài và nhân viên đúng qui định của pháp luật.

UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUA TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) thì được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại tổ chức trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

Cá nhân đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê.

QUYẾT TOÁN VÀ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRỰC TIẾP

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

Cá nhân đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập ở nơi khác với mức bình quân trên 10tr /năm dù đã bị khấu trừ 10%.

Cá nhân đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm quá 20 triệu đồng dù đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê.

Thuế suất và mức thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú và không cư trú là hoàn toàn khác nhau. Các sai sót trong thủ tục kê khai và quyết toán thuế TNCC dẫn đến nhưng mức phạt nặng từ cơ quan thuế. Ngoài ra các cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài làm việc ở Việt Nam cần lưu ý về kê khai thuế thu nhập cá nhân & tìm hiểu kỹ các điều kiện để được công nhận là cá nhân cư trú để tránh áp dụng sai phương pháp kê khai.

(dựa trên các điều khoản được quy định tại khoản 3 điều 21 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính và Công văn 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế)

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Thuế TNCN Từ Quà Tặng Cuối Năm Cho Nhân Viên

Các khoản thu nhập không chịu thuế người lao động cần biết (P1)

Các khoản thu nhập không chịu thuế người lao động cần biết (P2)

Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương người lao động cần biết

Hướng dẫn kê khai và nộp thuế TNCN dành cho người lao động nước ngoài

Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm cho người nước ngoài