O5 NHÓM ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH ĐƯỢC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VAT, CIT, PIT VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

O5 Nhóm Đối Tượng Kinh Doanh Được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế

O5 NHÓM ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH ĐƯỢC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VAT, CIT, PIT VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid 19, Chính phủ liên tục đưa ra nhiều chính sách mới, tiếp theo các chính sách chung đã được ban hành từ tháng 3 2020 trở về trước, VIVA xin được cập nhật qui định mới về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất có hiệu lực từ đầu tháng 4 2020:

O5 Nhóm Đối Tượng Kinh Doanh Được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế

O5 Nhóm Đối Tượng Kinh Doanh Được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế

CÓ 05 NHÓM DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ÁP DỤNG GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ

Nhóm 1: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 2. Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 3. Xây dựng.

Nhóm 2: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

 1. Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 2. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 3. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Nhóm 3: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Nhóm 4: Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Nhóm 5: Tổ chức tín dụng

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

GIA HẠN CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP TỪ THÁNG 4 2019

Chính thức gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất kể từ đầu tháng 4 2020. Gia hạn thời hạn nộp thuế là một trong hằng loạt các quyết sách của Chính phủ nhằm tiếp sức doanh nghiệp trước các ảnh hưởng của Covid 19.

O5 Nhóm Đối Tượng Kinh Doanh Được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế

O5 Nhóm Đối Tượng Kinh Doanh Được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế

 

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ  VỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Gia hạn thêm 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3 đến tháng 6 năm 2020. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Việc gia hạn này áp dụng cả cho  các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh.

 

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ  VỚI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Gia hạn 05 tháng thời hạn nộp thuế kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020.
 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.
 • Việc gia hạn này áp dụng cả các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

 

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ  VỚI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KINH DOANH

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh  tới ngày 31 tháng 12 năm 2020.

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ  VỚI ĐỐI VỚI TIỀN THUÊ ĐẤT

 • Gia hạn 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020 với thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được.
 • Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau.

Việc gia hạn này được áp dụng cho một số đối tượng và lĩnh vực ngành nghề cụ thể, chi tiết xin vui lòng tham khảo “Nhóm đối tượng được gia hạn” hoặc liên hệ với chuyên viên của VIVA.

 

VIVA sẽ  nỗ lực hết mình để cùng chung tay với các CEO và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa sức mạnh, tinh thần vượt qua và sẵn sàng trở lại mạnh mẽ khi dịch bệnh COVID-19 qua đi.

 

VIVA hiểu rõ doanh nghiệp và các CEO đang phải đối mặt với những thách thức lớn phía trước, như một sự chung tay, chúng tôi sẵn sàng đồng hành và miễn phí giải đáp và cung cấp các thông tin chi tiết liên quan đến điều kiện và cách thức để giúp Quí khách có thể áp dụng các chính sách này vào thực tế.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm: