Mobile menu icon
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM
BUỘC PHẢI MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM
BUỘC PHẢI MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Văn phòng đại diện tại Việt Nam buộc phải mở tài khoản ngân hàng

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị kinh doanh phụ thuộc của công ty mẹ từ nước ngoài, được thành lập theo pháp luật Việt Nam, với chức năng được phép tuyển dụng nhân viên để quản lý và xúc tiến hợp đồng mua bán với đối tác kinh doanh địa phương, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ,… Văn phòng đại diện có thể tăng cường và hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh của công ty mẹ tại Việt Nam nhưng lại rất dễ quản lý, tiết kiệm chi phí và tránh những rủi ro từ các thủ tục tuân thủ tại địa phương như: không áp dụng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, không cần lập sổ sách kế toán, không có báo cáo tài chính, không yêu cầu phải kiểm toán độc lập… và rất dễ dàng để gia hạn, chấm dứt hoặc giải thể khi cần thiết. Người nước ngoài làm việc cho văn phòng đại diện có thể xin giấy phép lao động và visa nhập cảnh nhiều lần có thời hạn hai năm (thẻ tạm trú) cho bản thân và gia đình tại Việt Nam.

VIVA Business Consulting cùng với Ngân hàng United Overseas Bank phối hợp thực hiện chương trình tư vấn và hỗ trợ việc quản lý tài khoản ngân hàng cho các văn phòng với các tiện ích như sau:

  1. Mở – sử dụng tài khoản cho văn phòng theo qui định địa phương.
  2. Tư vấn về quản trị dòng tiền vào ra, gồm các nguồn tiền được phép nhận, các nhóm chi phí được phép chi.
  3. Cách quản lý chứng từ – báo cáo bắt buộc để phục vụ việc kê khai thuế.
  4. Dịch vụ tính lương, trả lương.
  5. Hỗ trợ các tuân thủ khác cho trưởng đại diện và chuyên gia nước ngoài.

Các qui định và lưu ý quan trọng khác về tài khoản ngân hàng cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam:

  1. Việc chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản của các cá nhân, tổ chức cho các giao dịch bằng ngoại tệ, không thông qua tài khoản của văn phòng đại diện tại Việt Nam là không phù hợp với các quy định quản lý ngoại hối hiện hành.
  2. Văn phòng đại diện phải mở tài khoản chuyên chi khi hoạt động tại Việt Nam. Việc chi trả trực tiếp thông qua tài khoản của trưởng đại diện hoặc các cá nhân khác đều là không hợp pháp.
  3. Ngoài ra, khi sử dụng tài khoản để nhận tiền từ công ty mẹ, văn phòng còn phải tuân thủ các nguyên tắc về kế toán, thuế tại Việt Nam. Đặc biệt là các chi phí liên quan phải phù hợp vớ chức năng của văn phòng, phải có hoá đơn hợp lệ và được lập báo cáo đúng qui định.

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm