ĐẢM BẢO CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI KHỐI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Đảm bảo của nhà nước khi kinh doanh tại Việt Nam

ĐẢM BẢO CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI KHỐI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)

Hiện có một hệ thống luật kinh doanh và các qui định liên quan áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam không phân biệt là nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài, hoạt động dưới các loại hình doanh nghiệp như: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân…VIVA xin được trình bày và lưu ý những cam kết và đảm bảo của Nhà Nước Việt Nam đối với các nhà đầu tư và tài sản đầu tư của họ khi kinh doanh tại Việt Nam.

Bài viết liên tục của chúng tôi sau đây gồm các chủ đề về:

Đảm bảo của Nhà Nước Việt Nam đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp gồm những nội dung quan trọng sau:

  1.  Chính Phủ Việt Nam công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại theo Luật doanh nghiệp hiện hành; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
  2.  Chính Phủ Việt Nam công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.
  3.  Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.
  4.  Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của doanh nghiệp; trường hợp trưng mua thì doanh nghiệp được thanh toán, trường hợp trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.
  5.  Đảm bảo của Nhà Nước Việt Nam đối với Nhà đầu tư nước ngoài: được phép rút lợi nhuận hằng năm về nước và được rút vốn đầu tư nếu không còn nhu cầu kinh doanh tại Việt Nam.

Sự cam kết và đảm bảo của Nhà Nước Việt Nam đối với khối doanh nghiệp này đã thu hút hàng trăm ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam lâu dài. Cam kết này sẽ càng tiếp tục được đảm bảo lâu dài và mở rộng khi mà Việt Nam đã hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thế giới, là thành viên của WTO, Việt Nam đã ký 12 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương (FTA) và kết thúc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EUFTA) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), bao gồm các hiệp định thế hệ mới với các cam kết cao như như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Việt Nam cũng đang tiến hành đàm phán về bốn FTA khác, bao gồm Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), dự kiến sẽ trở thành FTA thế kỷ quy định tất cả các hoạt động thương mại của toàn khu vực ASEAN. Các hiệp định như vậy đang mở ra cơ hội cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn và có quan hệ thương mại tự do với 55 đối tác toàn cầu, bao gồm cả những người trong G7 và 15 trong số các thành viên G20.

 

Với thị trường đầy tiềm năng cùng sự cam kết và đảm bảo của Nhà Nước khi kinh doanh tại Việt Nam, chắc chắn Việt Nam vẫn sẽ thu hút không ít nhà đầu tư trong thời gian tới. Trên hết, với sự hỗ trợ tư vấn từ các công ty trong nước, nhà đầu tư sẽ nhận được sự tối ưu về thời gian, chi phí để có thể vận hành kinh doanh tại Việt Nam một cách tốt nhất.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

10 Thách Thức Khi Kinh Doanh Tại Việt Nam

Điều Lệ Doanh Nghiệp – Nội Dung Và Cách Quản Lýerror: Alert: Content is protected !!