TẠM NGƯNG – GIẢI THỂ THEO CÁC THỦ TỤC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

TẠM NGƯNG – GIẢI THỂ THEO CÁC THỦ TỤC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

(Last Updated On: Tháng Bảy 30, 2021)

Covid 19 đang đặt nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vào tình thế cần máy thở. Ba kịch bản gồm chống chọi – ngủ đông – tạm rút khỏi thị trường. Hiện kịch bản số 3 đang được nhiều doanh nghiệp ưu tiên cân nhắc.

Kịch bản số 3 gồm 2 phương án:

TẠM NGỪNG KINH DOANH

  • Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
  • Sau khi hoàn tất thủ tục ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không phải phát sinh các nghĩa vụ tuân thủ về thuế, lao động tiền lương, bảo hiểm, đồng thời còn là căn cứ quan trọng để giảm bớt nhiều nghĩa vụ với cơ quan nhà nước, khách hàng, đối tác…
  • Doanh nghiệp được quyền đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại bất kỳ khi nào có khả năng, không tốn nhiều thời gian, chi phí.

Kết luận, đây là phương án tạm rút khỏi thị trường nhanh gọn, ít tốn kém, tránh các thiệt hại tiềm tàng, bảo toàn được pháp nhân, tài sản, các thông tin kinh doanh tối thiểu và giúp doanh nhân trở lại thương trường với thời gian nhanh nhất.

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

  • Doanh nghiệp được quyền chủ động giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  • Vì liên quan đến quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp, liên quan đến các cơ quan nhà nước và bên thứ ba khác, thủ tục giải thể cần phải được thực thi một cách chặt chẽ, toàn diện, hợp pháp, phải có khả năng nhận diện, lường trước và quản trị rủi ro để tối ưu các chi phí liên quan.
  • Sau khi hoàn tất 03 giai đoạn của thủ tục giải thể gồm: Ra quyết định và thông báo hợp pháp – Hoàn tất mọi nghĩa vụ nợ, trong đó có nghĩa vụ với thuế và các cơ quan nhà nước – Trả giấy đăng ký doanh nghiệp và thủ tục khác… doanh nghiệp coi như đã được khai tử.
  • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại của tài sản thanh lý sẽ được chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Kết luận, phương án giải thể đôi khi khá dứt khoát, tiêu tốn bao gồm thời gian, chi phí, sự phức tạp trong quyết toán thuế và hoàn tất nghĩa vụ nợ, huỷ toàn bộ tư cách pháp nhân, thương hiệu, lợi thế thương mại, thanh lý rẻ tài sản, mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh vĩnh viễn không được khôi phục. Tuy nhiên chỉ chủ doanh nghiệp mới có thông tin để cân nhắc và quyết định tối ưu.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho các nhà quản lý.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo các mục tiêu theo cách toàn diện.

Tất cả các chủ đề trên, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ miễn phí với mong muốn giúp tang cường năng lực chống chọi các thách thức, tạo sức đề kháng và nền tảng để bật dậy sau dịch hoặc khả năng rút lui khỏi thị trường một cách an toàn của doanh nghiệp, doanh nhân tại Việt Nam.

Chúng tôi mong được lắng nghe sự chia sẻ và yêu cầu từ Quí khách để VIVA có thể đóng góp một phần nhỏ của mình, tạo thêm động lực và cảm hứng cho các doanh nhân, nhà quản lý tiếp tục vững tay chèo đưa doanh nghiệp vượt qua vùng thời tiết xấu.

Với tất cả sự trân trọng và lời chúc bình an.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Cập nhật và hướng dẫn qui định khẩn về covid-19 – bản tin số 1

Cập nhật và hướng dẫn qui định khẩn về covid-19 – bản tin số 2

Đăng ký tiêm vaccine covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam

Đăng ký tiêm vaccine cho nhân viên – chiến lược lâu dài của doanh nghiệp

Quản lý quan hệ lao động trong trường hợp ngừng việc – chuyển việc – hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong mùa dịch COVID-19

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Các loại hợp đồng lao động

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Điều kiện vay vốn nước ngoài phải đăng ký với ngân hàng Nhà nước

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Thiết lập hồ sơ tín nhiệm – thẩm định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Xây dựng & vận hành hệ thống kiểm soát nội bộerror: Alert: Content is protected !!