MUA BÁN DOANH NGHIỆP
DANH SÁCH CHÀO BÁN THÁNG 12 2022

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hàng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. We are dedicated to creating added value for clients by offfering exclusive and tailored services related to market entry and business compliances, keep their good standing in optimal manner whenever they do business in Vietnam.

Mua bán doanh nghiệp: danh sách chào bán tháng 12 năm 2022

Chủ doanh nghiệp có thể thực hiện việc bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp để gọi thêm vốn từ trong và ngoài nước hoặc rút lui khỏi thị trường.

Việc mua bán trở nên đơn giản và hiệu quả thông qua 05 bước quản lý thạo nghề từ VIVA Business Consulting:

 • Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và năng lực kinh doanh
 • Thẩm định tín nhiệm và định giá doanh nghiệp. Soạn thảo hồ sơ và thư chào bán
 • Thương thảo và hợp đồng mua bán
 • Chuyển giao quyền và nghĩa vụ
 • Thủ tục chuyển nhượng và bàn giao doanh nghiệp, quyền quản điều hành.

DANH SÁCH CHÀO BÁN THÁNG 12 NĂM 2022

STTDOANH NGHIỆP LĨNH VỰC KINH DOANHSỞ HỮUĐỊA BÀNGIÁ TRỊ CHÀO BÁN
1DỊCH VỤ Y TẾ - PHÒNG KHÁM ĐA KHOAVNHCM10 triệu USD
2DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆPVNBình Thuận2,5 triệu USD
3DỊCH VỤ CẢNG BIỂN VÀ BẢO TRÌ NHÀ MÁY ĐIỆNVNBình Thuận2,5 triệu USD
4THƯƠNG MẠI - VẬT TƯ TIÊU HAO CHO NHÀ MÁY ĐIỆNVNBình Thuận2,5 triệu USD
5PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TIÊU CHUẨN CỦA NHẬT VÀ SX VIÊN NÉN GỖVNTây nguyên15 triệu USD
6CHUỖI NHÀ HÀNG ĂN UỐNGVNHCM2 triệu USD
7CHUỖI CAFEVNHCM1 triệu USD
8SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA XUẤT KHẨUVNĐồng nai3 triệu USD
9SẢN XUẤT ĐỒ GỖVNBình Dương5 triệu USD

HIỆN TRẠNG CHÀO BÁN

Đã hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và năng lực tài chính

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục tuân thủ với nhiều cơ quan nhà nước và liên quan đến quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp, là tài sản đặc biệt trong kinh doanh có thể tạo ra giá trị và cần được quản lý đặc biệt. VIVA với năng lực chuyên biệt, theo cách may đo riêng cho từng khách hàng, đảm bảo sự chuẩn mực – chính xác – an toàn – tiện ích và tạo ra lợi ích, giá trị gia tăng trong kinh doanh:

Phạm vi cơ bản của hồ sơ pháp lý doanh nghiệp:

 1. Giấy phép kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho hàng; giấy phép hoạt động đối với các lĩnh vực đặc thù.
 2. Quyền tài sản: Hợp đồng thuê; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản; hồ sơ định giá – chứng thư thẩm định;
 3. Quan hệ sở hữu: Quyền thuê; điều lệ doanh nghiệp và các bộ tu chỉnh; hồ sơ quản trị điều hành của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.
 4. Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh doanh: Sứ mệnh – Tầm nhìn -Triết lý kinh doanh, Ban giám đốc, Khách hàng tiêu biểu, Lịch sử và các cột mốc quan trọng…
 5. Các hồ sơ tuân thủ khác: Nội qui lao động, thoả ước lao động tập thể, qui chế lương thưởng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động…

Đã có Thẩm định tín nhiệm và định giá doanh nghiệp

Đây là thủ tục bắt buộc, nhất là khi các nhà đầu tư nước ngoài, các quĩ đầu tư tiến hành đầu tư vào 1 doanh nghiệp khác:

 • Thẩm định về tài chính – Financial Due Diligence bao gồm việc đánh giá thu nhập, tài sản, công nợ, dòng tiền, các khoản vay, lịch sử tín dụng, cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc đánh giá dựa trên các báo cáo gồm: Các chính sách kế toán; Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; dòng tiền; Tài sản ròng; Thuế; Chính sách nội bộ; Các kế hoạch tài chính.
 • Thẩm định về thương mại – Commercial Due Diligence (CDD) bao gồm đánh giá khách hàng, đối thủ cạnh tranh, lĩnh vực ngành nghề, chính sách vĩ mô, triển vọng và rủi ro. Việc đánh giá thường dựa trên mô hình phân tích SWOT (Strengths – Weaknessnes – Opportunities – Threats): Thế mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức.
 • Thẩm định về pháp lý – Legal Due Diligence (LDD) bao gồm đánh giá về hồ sơ thành lập và hoạt động, vốn và chủ sở hữu, nhân sự quản lý và cơ cấu tổ chức cũng như thẩm quyền, Quản trị quan hệ lao động và các chính sách, Các hợp đồng đang có hiệu lực, Tuân thủ về Thuế và các báo cáo kế toán, Danh mục tài sản và quyền sử dụng định đoạt, Quan hệ với ngân hàng và lịch sử tín dụng, Hệ thống giấy phép kinh doanh có điều kiện, Danh sách các quyết định phạt,  các Tranh chấp và Tố tụng có liên quan.
 • Thẩm định thuế (Tax Due diligence) bao gồm đánh giá về các sắc thuế liên quan, hồ sơ tuân thủ, tình trạng thuế, kế hoạch thuế, các ưu đãi, các rủi ro về thuế.
 • Thẩm định hệ thống công nghệ thông tin (IT Due Diligence), bao gồm đánh giá phần mềm kế toán, hệ thống quản trị toàn doanh nghiệp (ERP), các máy chủ nội bộ, phần mềm và hệ thống mạng.
 • Thẩm định tài sản trí tuệ (Intellectual Property Due Diligence) bao gồm đánh giá các văn bằng sở hữu về bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh.

Trên cơ sở của kết quả thẩm định tín nhiệm, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để xác định giá trị sổ sách, lợi thế thương mại, tổng giá trị doanh nghiệp để làm cơ sở định giá mua bán  doanh nghiệp. Lưu ý rằng, đôi khi giá trị chuyển nhượng bao gồm cả lợi thế thương mại – tài sản vô hình,  sẽ lớn hơn nhiều lần giá trị sổ sách.

Việc định giá doanh nghiệp có thể được thực hiện bởi sự của lý của VIVA Business Consulting cho đến khi có được chứng thư định giá từ  các tổ chức độc lập.

Sau khi hoàn tất hồ sơ phục vụ thẩm định doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp, VIVA hỗ trợ khách hàng trình bày thư chào bán cổ phần, chào bán doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh với các nội dung và số liệu phù hợp. Thay mặt khách hàng chuyển hồ sơ chào bán tới các nhà đầu tư tiềm năng và quản lý cung cấp thông tin, sự quan tâm…

Đã sẵn sàng Thương thảo hợp đồng chuyển nhượng bao gồm:

 • Xác lập tư cách các bên
 • Xác định giá chuyển nhượng
 • Điều khoản và điều kiện thanh toán
 • Điều khoản về quyền và nghĩa vụ giữa các bên
 • Thủ tục chuyển nhượng
 • Quyền quản trị điều hành giữa các thành viên
 • Lập và ký Biên bản ghi nhớ
 • Lập và ký hợp đồng chuyển nhượng.

Đã sẵn sàng Chuyển giao quyền, nghĩa vụ, quyền quản trị điều hành

 • Quyền và nghĩa vụ về quản trị điều hành
 • Quyền và nghĩa vụ với khách hàng và đối tác
 • Quyền và nghĩa vụ với người lao động
 • Xác định nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, hải quan và nghĩa vụ khác với các cơ quan nhà nước
 • Xác lập tỷ lệ sở hữu vốn, tài sản – quyền quản trị điều hành – Qui chế phân chia lợi nhuận.
 • Soạn thảo bộ điều lệ – qui chế quản trị nộ bộ kết hợp với các hồ sơ liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích của từng cổ đông, người góp vốn.

Đã sẵn sàng Thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại các cơ quan có thẩm quyền:

 • Lập bộ hồ sơ chuyển nhượng vốn – bán doanh nhiệp
 • Lập bộ hồ sơ đăng ký tại Sở kế hoạch và Đầu tư
 • Lập hồ sơ kê khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng và làm việc với cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ pháp lý hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng làm căn cứ pháp lý cho các bên

Các doanh nghiệp trên đều được đảm bảo về năng lực kinh doanh ổn định, triển vọng phát triển dài hạn, hiện trạng hoạt động bình thường và sẵn sàng chào bán một phần hoặc toàn bộ.  Nhà đầu tư có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được thông tin cụ thể theo từng dự án.

VIVA Business Consulting có thể đại diện bên mua hoặc bên bán để quản lý toàn bộ các thủ tục liên quan, đặc biệt trong việc lựa chọn các doanh nghiệp có tiềm năng và có nhu cầu gọi vốn để kết nối với các nhà đầu tư, quĩ đầu tư từ nước ngoài.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra giá trị gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo cách may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều ngàn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu đến từ các Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách bền vững và tối ưu.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Table of Contents

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
Danh mục dịch vụ
Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tuân thủ về mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam
Logo VIVA BCS Yellow
Thiết lập hồ sơ tín nhiệm - thẩm định giá trị doanh nghiệp
Due Diligence: Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, đối tác
Mua bán doanh nghiệp: danh sách chào bán tháng 12 năm 2022