Mobile menu icon
KIỂM TOÁN NỘI BỘ CUỐI NĂM 2021
LẬP KẾ HOẠCH CHO NĂM 2022

KIỂM TOÁN NỘI BỘ CUỐI NĂM 2021
LẬP KẾ HOẠCH CHO NĂM 2022

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Kiểm toán nội bộ 2021 và lập kế hoạch 2022

Kính thưa Quí khách,

Trước những ngày cuối của năm 2021 đầy biến động, VIVA Business Consulting xin phép được trình bày và chia sẻ các lưu ý về các thủ tục quan trọng trong kinh doanh của nhà nước, cùng những đề xuất cho việc lập kế hoạch, sẵn sàng bước vào năm 2022 với sự chủ động mạnh mẽ.

Đây là chương trình tư vấn – thực thi không thu phí, dành riêng cho các khách hàng của VIVA Business Consulting, như lời biết ơn chân thành cùng thông điệp về sự vươn lên không ngừng của doanh nhân, doanh nghiệp trước những cơ hội kinh doanh rộng mở của Việt Nam trong những năm tới đây.

KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2021

Chúng tôi cùng khách hàng triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ về các hoạt động kinh doanh, hồ sơ, chứng từ, báo cáo… Không chỉ đánh giá tính đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp pháp mà còn hướng tới việc cung cấp thông tin quản trị, giúp chủ động phòng ngừa rủi ro, kiến tạo sự phát triển bền vững.

Kiểm toán và đảm bảo tuân thủ các qui định quan trọng theo yêu cầu của nhà nước:

 • Lập Báo cáo tài chính 2021: Cấu trúc doanh thu, chi phí, lợi nhuận… Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo qui định hoặc theo yêu cầu quản lý.
 • Chi phí thuế năm 2021: Các loại thuế phải nộp, cách cân đối và tối ưu, đối chiếu với cơ quan thuế.
 • Chi phí bảo hiểm bắt buộc: Tổng bảo hiểm phát sinh, cách tối ưu, đối chiếu với cơ quan bảo hiểm.
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ trong kinh doanh: Tập hợp, phân loại, sắp xếp, kiểm tra, scan dữ liệu, bàn giao và quản lý. Đảm bảo năng lực chứng minh cho các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, sẵn sàng trước mọi yêu cầu kiểm tra từ các cơ quan nhà nước.

Kiểm toán và đảm bảo tuân thủ về Quản trị quan hệ lao động:

 • Phân tích lại tổng chi phí lương: Khoản phải trả cho nhân viên – Bảo hiểm phải trích nộp – Thuế TNCN phát sinh.
 • Quản lý tiền thưởng cuối năm – thưởng tết: Đánh giá lại kết quả công việc – kết quả kinh doanh – phương án tính thưởng – lập chính sách và quản lý việc chi trả.
 • Ký lại hợp đồng lao động: Điều chỉnh lại các điều khoản hợp đồng lao động theo qui định mới, cập nhật hay đổi về mức thu nhập, phạm vi công việc…
 • Chính sách nhân sự: Bổ sung – tu chỉnh Nội qui, Qui chế lương, Thỏa ước lao động tập thể, các loại hợp đồng mẫu…

Kiểm toán và đảm bảo tuân thủ về Quản trị tài chính doanh nghiệp:

 • Đánh giá lại tổng giá trị doanh nghiệp: Tổng tài sản đang tham gia hoạt động kinh doanh – Tổng nguồn vốn, lợi thế thương mại và giá trị vô hình.
 • Đánh giá lại vốn chủ sở hữu: Vốn điều lệ – vốn góp, lợi nhuận tái đầu tư, các nguồn lực đưa vào kinh doanh.
 • Đánh giá lại các khoản nợ: Danh mục các khoản nợ phải trả, qui mô, chi phí sử dụng vốn. Bao gồm cả nợ vay, nợ nhà cung cấp, nợ các khoản phải nộp cho nhà nước.

HOẠCH ĐỊNH CHO 2022

Trên cơ sở các nguồn lực đã có của năm 2021, chúng tôi cùng Quí khách hoạch định các mục tiêu – lập kế hoạch – thực thi – kiểm soát và cải tiến không ngừng công việc từ đầu để có một năm 2022 với các thành tựu tối ưu.

Hoạch định cấu trúc doanh thu – chi phí:

 • Doanh thu: Các nguồn hình thành doanh thu, đặc điểm của giao dịch, các thủ tục tuân thủ liên quan. Lập kế hoạch về ngân sách, dòng tiền để tối ưu chi phí tài chính.
 • Chi phí: Phân nhóm và qui mô chi phí, đặc điểm giao dịch, các thủ tục quản trị. Lập kế hoạch ngân sách về dòng tiền để kiểm soát chi phí, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn (lãi vay).
 • Quản lý thuế: Phân tích các loại thuế cơ bản như TNCN, TNCN, VAT, Nhà thầu… để có kế hoạch kiểm soát, tối ưu.

Hoạch định – Quản trị nguồn nhân lực:

 • Phân tích nhu cầu nhân lực : Khoản phải trả cho nhân viên – Bảo hiểm phải trích nộp – Thuế TNCN phát sinh.
 • Lập kế hoạch về đội ngũ lãnh đạo cấp trung: Tổng trợ lý, Giám đốc điều hành, Kinh doanh, Tài chính, Quản trị hành chính…
 • Chính sách tuyển dụng – đào tạo – phát triển: Đánh giá lại kết quả công việc – kết quả kinh doanh – phương án tính thưởng – lập chính sách và quản lý việc chi trả.

Hoạch định – Quản trị tài chính:

 • Tái cấu trúc tài chính: Lập phương án định giá doanh nghiệp, gọi vốn đầu tư từ các quĩ đầu tư, cổ đông tiềm năng. Thay đổi mô hình doanh nghiệp theo hướng mở, trở thành công ty cổ phần, công ty mẹ con, hướng tới việc niêm yết.
 • Tối ưu chi phí lãi vay: Hoạch định dòng tiền, đánh giá lại gói vay, lựa chọn ngân hàng – nguồn vây, thương thảo lãi vay. Xác định qui mô và cấu trúc giữa vốn chủ sở hữu – nợ – các nguồn tài trợ khác để giúp tối ưu tài sản và lợi ích cho chủ sở hữu công ty.
 • Tăng cường tín dụng thương mại: Xây dựng chính sách công nợ với nhà cung cấp giúp kéo dài thời gian thanh toán – đồng thời xây dựng chính sách bán hàng, giúp rút ngắn thời gian thu tiền, kéo giảm khoản vay và chi phí lãi vay.
 • Quản trị nội bộ: Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, hồ sơ chứng minh năng lực – giá trị doanh nghiệp, cơ chế quản trị nội bộ giữa các cổ đông. Chiến lược chuyển giao, kế thừa cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Các trình bày ở trên có tính gợi mở và định hướng ban đầu, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cử chuyên gia thạo nghề để trực tiếp may đo các giải pháp, cung cấp các nguồn lực thích hợp để giúp Quí khách đạt mục tiêu theo cách tối ưu.

Không chỉ quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo cách chuyên nghiệp, VIVA Business Consulting còn thực thi sứ mệnh tích hợp tinh hoa về quản trị kinh doanh cùng các nguồn lực đặc thù để trợ lực và đóng góp cho các doanh nghiệp, hướng tới thực lực, thực làm, phát triển bền vững.

Xin vui lòng liên hệ với đại diện của VIVA để trao đổi về cách chúng tôi mang lại lợi ích lâu dài và cảm hứng kinh doanh cho Quí khách.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm