Mobile menu icon
CẤP THẺ DOANH NHÂN APEC
KẾT HỢP SOẠN THẢO VÀ CÁCH QUẢN LÝ ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

CẤP THẺ DOANH NHÂN APEC
KẾT HỢP SOẠN THẢO VÀ CÁCH QUẢN LÝ ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Thẻ doanh nhân APEC kết hợp quản lý điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ doanh nghiệp không chỉ là một hồ sơ pháp định mà còn là một bản hợp đồng quan trọng giữa các chủ sở hữu doanh nghiệp trong việc thiết lập và quản lý quyền quản trị điều hành, quyền sở hữu tài sản, chính sách tài chính, quan hệ cổ đông, tối ưu chi phí thuế, phòng ngừa và hỗ trợ giải quyết thỏa đáng khi xảy ra các tranh chấp…

Cùng với việc hoàn chỉnh hồ sơ cấp thẻ doanh nhân APEC, VIVA Business Consulting xin được giới thiệu các dịch vụ ưu đãi giúp các doanh nhân tăng cường năng lực quản trị tài chính quan hệ cổ đông, thành viên góp vốn bằng điều lệ doanh nghiệp.

THẺ DOANH NHÂN APEC – SỨC MẠNH VÀ ĐẶC QUYỀN CỦA DOANH NHÂN

 • Thẻ APEC giúp khẳng định vị thế và phong thái doanh nhân đầy nội lực với các tính năng đặc quyền như chỉ cần xách vali là bay mà không cần xin visa, không giới hạn số lần nhập cảnh, lối đi riêng tại các sân bay, thời gian lưu trú lên đến 90 ngày kể cả ở những nước khó xin cấp visa.
 • Chủ thẻ còn được ưu tiên Visa đi Hoa Kỳ, Châu Âu, có hiệu lực 5 năm và được phép gia hạn…
 • Không chỉ là visa đặc quyền mang lại lợi ích kinh tế, thẻ doanh nhân APEC còn là một tấm danh thiếp danh giá trong kinh doanh, theo đó, thủ tục cấp thẻ phải tuân thủ các qui trình khắt khe và nghiêm ngặt nhất.
 • Thẻ doanh nhân APEC là bảo chứng cho năng lực kinh doanh, uy tín thương trường, sự tuân thủ luật pháp, khả năng đóng góp bền vững cho xã hội của các doanh nhân.

THẺ DOANH NHÂN APEC – CHỦ NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chủ nhân thẻ là ai

Doanh nhân được xem xét cấp thẻ là các lãnh đạo doanh nghiệp gồm:

 • Chủ tịch,
 • Tổng giám đốc,
 • Phó tổng giám đốc,
 • Kế toán trưởng,
 • Trưởng phòng,
 • Trưởng chi nhánh,
 • Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều kiện cấp thẻ

 • Có hồ sơ Chứng minh tín nhiệm doanh nhân.
 • Có hồ sơ Chứng minh tín nhiệm doanh nghiệp.
 • Hoàn tất các hồ sơ thẩm định và thủ tục để được phê duyệt bởi các cơ quan nhà nước Việt Nam, được sự chấp thuận bởi các nước  thành viên trong khối APEC.
 • Đặc biệt, như tuấn mã chỉ thực sự đi với anh hùng, thẻ doanh nhân APEC không thể mua được bằng tiền.

KẾT HỢP THỦ TỤC XIN CẤP THẺ DOANH NHÂN VỚI

SOẠN THẢO VÀ CÁCH QUẢN LÝ ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Điều lệ doanh nghiệp không chỉ là một hồ sơ pháp định mà còn là một bản hợp đồng tối quan trọng giữa các chủ sở hữu doanh nghiệp trong việc thiết lập và quản lý quyền quản trị điều hành, quyền sở hữu tài sản, chính sách tài chính, quan hệ cổ đông, tối ưu chi phí thuế, phòng ngừa và hỗ trợ giải quyết thỏa đáng khi xảy ra các tranh chấp…

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty có các nội dung quan trọng sau đây:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện;
 2. Ngành, nghề kinh doanh;
 3. Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 6. Cơ cấu tổ chức quản lý;
 7. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 8. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 10. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 11. Phương pháp kế toán, kiểm toán, qui chế tài chính nội bộ, nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 12. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 13. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Bộ điều lệ của một công ty có thể thiết lập mối quan hệ nội bộ và kiến tạo hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo cho sự ổn định – hiệu quả – bền vững, phòng ngừa và xử lý rủi ro… vì vậy, bộ điều lệ doanh nghiệp cần được quản trị và may đo riêng theo đặc thù và yêu cầu của các chủ doanh nghiệp, tuyệt đối không thể áp dụng các mẫu có sẵn.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ SOẠN THẢO BỞI VIVA BUSINESS CONSULTING:

 • Rà soát hồ sơ và đảm bảo thiết lập quyền hợp pháp của từng cổ đông, thành viên góp vốn.
 • Rà soát hồ sơ pháp lý để đảm bảo tư cách pháp nhân hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Đánh giá quan hệ giữa các thành viên góp vốn và các mục tiêu quản lý.
 • Soạn Dự thảo điều lệ doanh nghiệp với các điều khoản và điều kiện ghi nhận quyền và nghĩa vụ, các qui tắc quản trị điều hành doanh nghiệp theo mô tả và yêu cầu.
 • Giải thích và hỗ trợ các thành viên hiểu rõ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, hợp pháp.
 • Hoàn chỉnh bộ điều lệ và thực thi các thủ tục để đảm bảo tính pháp lý của bộ điều lệ.
 • Bàn giao bộ điều lệ và hồ sơ pháp lý doanh nghiệp cho từng thành viên và hướng dẫn lưu trữ một bộ tại doanh nghiệp.
 • Tư vấn cách áp dụng và mọi thủ tục tuân thủ liên quan về sau.

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.

Chương trình này được áp dụng với mức giá đặc biệt ưu đãi, chỉ dành riêng cho các doanh nhân đã và đang làm thủ tục sở hữu thẻ APEC.

Xin vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm