Mobile menu icon
HƯỚNG DẪN VIỆC TẠM NGƯNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

HƯỚNG DẪN VIỆC TẠM NGƯNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 17 tháng 3 năm 2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn Số: 860/BHXH-BT  hướng dẫn việc tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

Tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí và tử tuất) đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp. Áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến:

  • Các lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên.
  • Hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.

Đồng thời, hàng tháng doanh nghiệp vẫn đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, không phải tất cả mà chỉ các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid 19 và phải chứng minh được thiệt hại theo yêu cầu thì mới đủ điều kiện để làm thủ tục tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm