Mobile menu icon
DỊCH VỤ HỖ TRỢ DÀNH RIÊNG CHO CÁC CEO VÀ NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ HỖ TRỢ DÀNH RIÊNG CHO CÁC CEO VÀ NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Dịch vụ quản trị doanh nghiệp & tư vấn trong kinh doanh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

Giám đốc công ty chịu trách nhiệm về việc các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo không có những sai sót, vi phạm.

VIVA Business Consulting hiện đang cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp & tư vấn trong kinh doanh cho nhiều ngàn lượt khách hàng hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực và quốc gia. Các khách hàng lâu năm của chúng tôi hiện bao gồm các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trong nước.

Chúng tôi xin được giới thiệu các dịch vụ tư vấn và thuê ngoài trong kinh doanh để hỗ trợ việc quản trị điều hành cho các CEO và nhà quản trị doanh nghiệp:

DỊCH VỤ CỐ VẤN VÀ THUÊ NGOÀI HÀNG THÁNG

Áp dụng cho: Doanh nghiệp trong nước, Doanh nghiệp nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài.

 • Tư vấn & Quản trị  doanh nghiệp các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh: Thiết kế và kiểm soát các mục tiêu cần tuân thủ. Trực tiếp lập hồ sơ và thực hiện. Soát xét, phòng ngừa, xử lý các rủi ro. Cập nhật, phân tích và tìm cách áp dụng tối ưu mọi qui định có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.
 • Tư vấn & Quản trị hệ thống số liệu và báo cáo trong kinh doanh: Hệ thống báo cáo tuân thủ. Hệ thống báo cáo quản trị nội bộ. Kiểm toán nội bộ.  Thống kê, phân tích, kế toán quản trị doanh nghiệp. Định kỳ lập thư quản lý về các vấn đề liên quan cho Ban giám đốc.
 • Kiểm toán và soát nội bộ: Xây dựng sơ đồ tổ chức, qui trình làm việc, bảng mô tả công việc, hệ thống biểu mẫu, cơ chế hoạt động và kiểm soát, quản trị doanh nghiệp nội bộ.
 • Quản trị hành chính văn phòng: Quản lý nơi làm việc. Quản lý tài sản. Tổ chức lưu trữ hồ sơ – thông tin, văn bản, biểu mẫu, dịch thuật…
 • Các thủ tục về quản trị nguồn nhân lực: Quản trị quan hệ lao động theo qui định của nhà nước. Nội qui lao động, hồ sơ nhân sự, qui chế lương thưởng, hệ thống đánh giá kết quả, huấn luyện đào tạo và tuyển dụng.
 • Cố vấn xử lý các sự vụ phát sinh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp liên quan đến hợp đồng, công nợ, hàng tồn kho, lao động tiền lương, giá thành, báo cáo kinh doanh, thống kê và phân tích số liệu, đầu tư kinh doanh, kiểm soát nội bộ…

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ GIẤY PHÉP KHÁC

Áp dụng cho: Doanh nghiệp trong nước, Doanh nghiệp nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài.

Các loại giấy phép chính:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy phép đầu tư.
 • Giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho hàng.
 • Giấy phép hoạt động đối với các lĩnh vực đặc thù.

Các hồ sơ liên quan cần được quản lý và kiểm soát đúng cách:

 • Hồ sơ của cá nhân các nhà đầu tư, thành viên góp vốn, bộ qui chế quản trị doanh nghiệp điều hành giữa các cổ đông.
 • Hồ sơ đăng ký thành lập.
 • Hồ sơ và thủ tục tuân thủ sau khi được cấp phép.
 • Hồ sơ tu chỉnh, cập nhật các thay đổi.

DỊCH VỤ DÀNH CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng cho: Văn phòng đại diện nước ngoài, doanh nghiệp vốn đầu tư và sử dụng lao động người nước ngoài.

Dịch vụ quản trị quan hệ lao động

 • Nội quy lao động, hợp đồng lao động, quản lý hành chính.
 • Bảo hiểm xã hội, chế độ, tranh chấp lao động.
 • Báo cáo hàng tháng và hàng quý về bảo hiểm xã hội.
 • Thay mặt khách hàng sắp xếp, làm việc, báo cáo với cơ quan chức năng.

Dịch vụ tuân thủ thuế

 • Tổ chức nhân sự và thay mặt khách hàng sắp xếp, làm việc, báo cáo với cơ quan chức năng về báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý.
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế của người đứng đầu, người nước ngoài khi xuất cảnh Việt Nam.
 • Chuẩn bị sổ tiền mặt (cashbook), chứng từ và hồ sơ thanh tra thuế. Hoàn thiện bộ chứng từ hợp lệ cho từng giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp của từng giao dịch. Tính số tiền thuế phải nộp tối ưu, loại bỏ các rủi ro hiện tại và ngăn ngừa rủi ro.

Dịch vụ cho người nước ngoài

 • Hồ sơ nhân sự và thiết lập quan hệ lao động.
 • Giấy phép lao động (Work permits)
 • Thẻ tạm trú (TRC).
 • Visa, xuất nhập cảnh.
 • Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn và các thủ tục khác

 • Đăng ký, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh / văn phòng.
 • Giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Gia hạn, giải thể doanh nghiệp, văn phòng đại diện
 • Thay đổi trưởng văn phòng đại diện.
 • Báo cáo hoạt động hàng năm đến Sở Công thương.
 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HÀNH CHÍNH VÀ TUÂN THỦ KHÁC

Áp dụng cho: tất cả doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức liên quan

 • Dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán.
 • Tư vấn đầu tư, mua bán, sáp nhập.
 • Quản lý hồ sơ và báo cáo trong kinh doanh.
 • Soạn thảo và xem xét văn bản, hợp đồng, biên bản, thỏa thuận, quyết định kinh doanh … bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Đại diện làm việc với các cơ quan nhà nước, các đối tác.
 • Hợp pháp lãnh sự giấy tờ từ nước ngoài.
 • Dịch thuật tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn …
 • Công chứng, sao y các loại tài liệu.
 • Hệ thống biểu mẫu trong kinh doanh.
 • Quản trị thông tin và quản lý hồ sơ kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO và Kaizen -5S. (Business Record Management)

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra giá trị gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo cách may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA đã phục vụ thành công nhiều ngàn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu đến từ các Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách bền vững và tối ưu.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT
Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
Danh mục dịch vụ
error: Alert: Content is protected !!