Mobile menu icon
CÁCH THIẾT LẬP - VẬN HÀNH
QUI CHẾ LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

CÁCH THIẾT LẬP - VẬN HÀNH
QUI CHẾ LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Cách thiết lập và vận hành qui chế lương thưởng và chính sách nhân sự

RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO  ĐỘNG

Chưa hoàn chỉnh về Chính sách nhân sự – lương thưởng và phúc lợi:

 1. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn.
 2. Sơ đồ tổ chức – phân quyền các bộ phận chức năng.
 3. Bảng mô tả công việc cho từng vị trí – tiêu chí hoàn thành công việc.
 4. Chính sách đào tạo – tuyển dụng.
 5. Thu thập và phân tích đánh giá hồ sơ nhân sự (Employees working history).
 6. Chính sách nhân sự – lộ trình nghề nghiệp cho nhân viên.
 7. Tiêu chí và thủ tục đánh giá kết quả công việc (KPIs) định kỳ.
 8. Chính sách đào tạo – khai thác – phát triển.
 9. Qui chế lương thưởng và phúc lợi.

Chưa chặt chẽ trong quản trị quan hệ lao động: 

 1. Nội qui doanh nghiệp.
 2. Bộ qui tắc hành xử (Code of Conducts).
 3. Thoả ước lao động tập thể.
 4. Qui chế đánh giá năng lực và kết quả công việc.
 5. Soạn thảo hợp đồng lao động, khai báo và đăng ký lao động.
 6. Kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm thủ tục hưởng các chế độ.
 7. Chi phí về bảo hiểm, thuế TNCN có xu hướng tăng mạnh hằng năm làm tăng chi phí kinh doanh, giảm khả năng mở rộng nhân sự.
 8. Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 9. Căn cứ xác định chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 10. Xử lý tranh chấp, kỷ luật liên quan đến lao động nhất là khi các nhân viên có vi phạm nghiêm trọng.
 11. Phân tích tổng chi phí lương – quĩ lương theo từng vị trí, bộ phận theo các nghiệp vụ về kế toán quản trị.

ĐỀ XUẤT TỪ VIVA VỀ XÂY DỰNG – BAN HÀNH QUI CHẾ LƯƠNG THƯỞNG

Qui chế lương thưởng vừa là qui định nội bộ, vừa là công cụ quản lý, vừa là thủ tục tuân thủ. Qui chế lương phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Quy định về các khoản thu nhập mà Người lao động nhận được khi tham gia làm việc tại Công ty, bao gồm tiền lương và những lợi ích vật chất, lợi ích về tay nghề và các cơ hội, giá trị khác, bao gồm các phúc lợi mềm giúp chăm sóc cho người lao động và tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty trên thị trường lao động.
 • Quy định về cách tính lương, mức hưởng của các khoản tiền lương và phụ cấp, trợ cấp hay phúc lợi khác.
 • Quy định về cách trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận.
 • Góp phần tạo lập môi trường làm việc minh bạch, công bằng, đảm bảo đời sống cho Người lao động, giúp Công ty ổn định và phát triển nguồn nhân lực.
 • Tuân thủ đúng và tối ưu các quy định của pháp luật lao động tiền lương, Bảo hiểm xã hội, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó VIVA xin được đề xuất phương án xây dựng Qui chế lương gồm phạm vi công việc chính như sau:

Các nhóm công việc rà soát tổng thể:

 1. Phân tích và cụ thể hóa Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trong việc quản trị nguồn nhân lực và quan hệ lao động.
 2. Phân tích sơ đồ tổ chức – chức năng nhiệm vụ của các bộ phận.
 3. Phân tích mô tả công việc – vị trí chức danh tương ứng với sơ đồ tổ chức.
 4. Phân tích nguồn hình thành quĩ lương – cơ chế phân phối hiện hành.
 5. Phân tích SWOT về hệ thống tính lương – trả lương hiện hữu.

Các nhóm công việc chính:

 1. Hoàn chỉnh lại sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận chức năng.
 2. Thiết lập các tiêu chí năng lực – bảng mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.
 3. Thiết lập qui trình là việc, tiêu chí đánh giá kết quả công việc gắn với kết quả kinh doanh và năng lực, sự đóng góp của từng bộ phận, từng vị trí.
 4. Thiết lập cấu trúc thu nhập theo từng vị trí chức danh.
 5. Ban hành dự thảo về bộ qui chế lương thưởng và phúc lợi.
 6. Làm thủ tục phê duyệt, ban hành chính thức và hướng dẫn vận hành.
 7. Hỗ trợ vận hành trong 12 tháng tiếp theo và cập nhật phiên bản mới, hỗ trợ cơ chế tư động tích hợp tri thức từ nhiều thế hệ nhân sự và chuyên gia, kiểm soát chéo, giúp qui chế lương trở thành một cỗ máy – tài sản vô hình mỗi ngày chăm sóc nguồn nhân lực, thúc đẩy năng suất lao động, kiểm soát rủi ro, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài cho công ty.

Một số công việc cụ thể:

 1. Thiết lập hệ thống thang bậc lương phù hợp với cấu trúc lao động, đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.
 2. Đảm bảo tính hợp lý và cạnh tranh trên thị trường lao động.
 3. Tích hợp và vận dụng tối ưu tất cả các qui định của pháp luật có liên quan như: Luật lao động, Luật thuế TNDN, Luật thuế TNCN…
 4. Hỗ trợ việc khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến hoặc giáng chức nhân sự phù hợp với KPI thực tế.
 5. Thực hiện trọn vẹn các thủ tục đăng ký theo qui định tại các cơ quan chức năng.
 6. Tư vấn cách tu chỉnh hợp đồng, phụ lục hợp đồng để áp dụng ngay vào thực tế.
 7. Tư vấn cách kết hợp với các chính sách phúc lợi khác của công ty, bao gồm các phúc lợi về kế hoạch tài chính cá nhân lâu dài, tín nhiệm cá nhân và nghề nghiệp, cơ hồi đào tạo, bảo hiểm trách nhiệm cao, chính sách đào tạo, trợ giúp…
 8. Tư vấn cách xây dựng lại bảng lương – phiếu lương để áp dụng vào thực tế.
 9. Trình bày thành bộ tài liệu chuẩn để áp dụng và cải tiến lên các phiên bản mới. Chuyển giao kỹ thuật quản lý và cập nhật các qui định mới.
 10. Hỗ trợ, cập nhật các căn cứ pháp lý, cách áp dụng cho 12 tháng tiếp theo kể từ ngày bàn giao. Bảo hành giải trình vĩnh viễn về mọi vấn đề chuyên môn phát sinh.

Xin chân thành cảm ơn Quí khách đã dành thời gian cho VIVA, bằng kiến thức chuyên môn và sự trải nghiệm thực tế sâu rộng, chúng tôi có thể đóng góp các giải pháp và công cụ hữu ích. Chúng tôi ước mong có cơ hội được phục vụ Quí khách như đã thành công với hằng ngàn doanh nghiệp khác từ năm 2006.

Trân trọng,

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm