Mobile menu icon
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP CỦA BẠN GIÁ BAO NHIÊU?

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP CỦA BẠN GIÁ BAO NHIÊU?

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Dịch vụ tư vấn định giá doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng định giá doanh nghiệp nhằm phục vụ cho các hoạt động mua bán và sáp nhập, gọi vốn, tái cấu trúc, đàm phán và giải quyết tranh chấp, chuyển giao thế hệ

Giá trị của một doanh nghiệp sẽ bao gồm vốn chủ sở hữu được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các giá trị vô hình có được từ lợi thế thương mại, khả năng tạo ra dòng tiền và lợi nhuận dài hạn trong tương lai. Giá trị của doanh nghiệp được xác lập dựa trên các thủ tục thẩm định (DD), báo cáo doanh nghiệp (BIR), các mô hình tài chính… Giá trị giao dịch thực tế thông qua các hoạt động M&A, chuyển nhượng vốn… thường lớn hơn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.

VIVA Business Consulting xin được giới thiệu chương trình kiểm kê và xác định giá trị doanh nghiệp đến năm 2023. Đây là hoạt động dành riêng cho khách hàng trung thành là doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình của chúng tôi gồm các công việc chuyên môn sau đây:

KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VỐN CHỦ SỞ HỮU THEO THỰC TẾ

Khác với vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài sản thực tế trong kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp gia đình thường lớn hơn rất nhiều lần vốn điều lệ và thường chưa được ghi nhận đầy đủ vào báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc và một các hợp lý, toàn bộ các tài sản này đều nên được ghi nhận một cách bài bản vào báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Phạm vi kiểm kê và giải pháp ghi nhận cơ bản:

 1. Tài sản cố định: Là toàn bộ nhà xưởng, văn phòng, máy móc, phương tiện vận tải… thực tế đang tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 2. Hàng tồn kho: Bảng kê và giá trị hàng tồn kho gồm thành phẩm, nguyên liệu, phụ liệu…
 3. Tài sản ngắn hạn khác: Tiền các loại, các khoản phải thu, đầu tư;  
 4. Lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận thực tế từ hoạt động kinh doanh lũy kế theo các năm dù đã chi hay rút khỏi công ty hay chưa.

Nghiệp vụ này giúp liệt kê, tập hợp, lập hồ sơ, ghi nhận toàn bộ các tài sản đã và đang được đưa vào kinh doanh, bất kể là có hóa đơn đỏ hay không. Từ đó, chủ doanh nghiệp có căn cứ xác định đầy đủ giá trị vốn chủ sở hữu trong kinh doanh.

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Trên cơ sở của việc kiểm kê, xác định giá trị sổ sách, việc xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp sẽ được xác lập dựa trên: 

 1. Trị giá tài sản hữu hình theo giá thị trường. 
 2. Giá trị lợi thế thương mại: Thương hiệu, bí quyết, bí mật, bản quyền, khách hàng, nhà cung cấp, đội ngũ quản lý và nguồn nhân lực… 
 3. Qui mô lợi nhuận trong tương lai. 

 

Trong thực tế với một doanh nghiệp đã hoạt động ổn định, giá trị lợi thế thương mại hay giá trị vô hình có thể lớn gấp nhiều lần giá trị vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính.

Nghiệp vụ này, dựa trên số liệu về vốn chủ sở hữu, báo cáo thông tin doanh nghiệp (BIR) và mô hình tài chính để xác định và chứng minh tổng giá trị thực tế – giá thị trường của doanh nghiệp.

SỐ HÓA VIỆC QUẢN TRỊ QUA CÁC NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – PHẦN MỀM QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN

Hệ thống quản lý, công nghệ thông tin là một trong các tiêu chí thẩm định, giúp kiến tạo và gia tăng giá trị doanh nghiệp. VIVA sẽ tư vấn việc số hóa doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các phần mềm quản lý để vận hành các hoạt động kinh doanh:

Phần mềm quản lý sẽ được áp dụng cho bộ phận và chức cơ bản hoặc sẽ được mở rộng theo yêu cầu như:

 1. Văn phòng số: Quản trị hành chính văn phòng, nhà cung cấp…
 2. Kinh doanh: Quản lý bán hàng, triển khai hợp đồng…
 3. Cung ứng: Quản lý mua hàng…
 4. Chi phí sản xuất: Quản lý giá thành, chi phí kinh doanh…
 5. Tài chính: Kế hoạch ngân sách, công nợ, kết quả kinh doanh, tài sản…
 6. Nhân lực: Danh sách nhân viên, chấm công, tính lương…

Hoạt động số hóa giúp khách hàng tiêu chuẩn hóa sơ đồ tổ chức, bộ phận chức năng, qui trình tác nghiệp, khả năng tự động hóa, quản lý tập trung, với các tiêu chí cơ bản như: Đồng nhất một cơ sở dữ liệu trong toàn đơn vị, giúp liên kết số liệu chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng, giúp tăng hiệu suất làm việc của từng nhân viên, giúp giảm chi phí vận hành, dữ liệu chỉ cần cập nhật một lần và sẽ được khai thác theo hệ thống, giúp bảo mật và an toàn dữ liệu.

CÁC GIÁ TRỊ CHÚNG TÔI MANG LẠI QUA CHƯƠNG TRÌNH NÀY

 1. Giúp chủ doanh nghiệp nắm được danh sách, giá trị tài sản, tổng vốn đầu tư vào doanh nghiệp một cách đầy đủ.
 2. Giúp chủ doanh nghiệp ước tính được giá trị doanh nghiệp của mình theo giá thị trường, làm cơ sở cho việc mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn.
 3. Thuận tiện trong việc gọi vốn từ nhà đầu tư, vay vốn ngân hàng, du học, đầu tư ra nước ngoài… Nâng cao năng lực quản trị tài chính, tối ưu chi phí sử dụng vốn, tối ưu chi phí thuế.
 4. Nâng cao tín nhiệm và giá thị trường doanh nghiệp.
 5. Chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền quản trị điều hành cho thế hệ tiếp theo.

 

VIVA tin rằng, đây là sự chuẩn bị chủ động và mạnh mẽ của các nhà sáng lập cho các hoạt động kinh doanh thực lực, bền vững từ năm 2024 và lâu dài về sau. Xin vui lòng trao đổi với chúng tôi về việc lập kế hoạch và thực thi.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search