KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Logo VIVA Business Consulting

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Last Updated On: Tháng Sáu 25, 2022)
Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ sẽ giúp Giám đốc và các nhà quản trị doanh nghiệp kiểm soát được hồ sơ – số liệu – báo cáo – thông tin và kết quả kinh doanh một cách tin cậy, chủ động quản trị rủi ro…

Theo qui định, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm về việc các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo không có những sai sót, vi phạm.

VIVA cùng Công ty Kiểm toán Rồng Việt xin được giới thiệu chương trình Kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp và các văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

LÝ DO CẦN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 1. Chủ động tuân thủ và tối ưu các quy định của Pháp luật về thuế, kế toán, lao động tiền lương… Nhận diện các rủi ro quản trị hoặc có thể gây thiệt hại từ các khoản truy thu về thuế, bảo hiểm xã hội do không tuân thủ đúng các qui định.
 2. Quản trị tài chính nội bộ, đầu tư, điều hành, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu từ các cổ đông, cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, đối tác khác…Chủ động chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích doanh nghiệp trước các yêu cầu kiểm tra của cơ quan nhà nước hay các vụ kiện tụng – tranh chấp.
 3. Cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… Cung cấp thông tin chi tiết về hàng hoá tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, dòng tiền – dự toán ngân sách, cung cấp thông tin tài chính khác cho cổ đông, ngân hàng, đối tác khác.
 4. Kiểm soát chất lượng công việc của các bộ phận chức năng, bảo mật thông tin, bảo vệ thông tin, tri thức kinh doanh. Tích hợp và và kế thừa liên tục, không phụ thuộc vào cá nhân.
 5. Thông qua dịch vụ kiểm toán nội bộ, giúp cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường sự minh bạch, quản lý rủi ro và hạn chế các sai sót, gian lận. Lập kế hoạch và tối ưu hoá chi phí hoạt động.
 6. Tăng cường quản trị nhà cung cấp, khách hàng, tối ưu chí phí tài chính – tín dụng thương mại.
 7. Tối ưu chi phí kiểm toán độc lập hằng năm, tăng điểm tín nhiệm – giảm chi phí tài chính khi làm việc với các ngân hàng.

DỊCH VỤ ĐỘC QUYỀN CỦA VIVA

 1. Kiểm soát tính tuân thủ: số lượng, hình thức, nội dung của hệ thống chứng từ gốc, hệ thống sổ sách kế toán và các báo cáo
 2. Đánh giá lại toàn bộ hoạt động kinh doanh theo từng giao dịch phát sinh. Tư vấn cách thiết lập mối quan hệ giữa các giao dịch theo cách hợp pháp và tối ưu. Tư vấn cách hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ hợp lệ cho từng giao dịch. Tư vấn cách tối ưu các khoản thuế phải nộp, khắc phục và phòng ngừa các rủi ro. Soát xét số liệu của toàn hệ thống: Rà soát tính chính xác của từng giao dịch và các số liệu kế toán, tính phù phù hợp của các số liệu đó với nhau và phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành.
 3. Tư vấn cách thiết lập hệ thống hồ sơ tuân thủ trong kinh doanh theo các qui định hiện hành: Danh mục các hồ sơ về giấy phép – hồ sơ nhân – hồ sơ lao động tiền lương – hồ sơ khai thuế – hồ sơ thu chi – hồ sơ về hoá đơn chứng từ… Hướng dẫn tiêu chuẩn tuân thủ cho từng hồ sơ. Sắp xếp, tổ chức lưu trữ lại hệ thống chứng từ khoa học.
 4. Lập báo cáo toàn toàn diện về các nguy cơ và rủi ro. Tư vấn các giải pháp hoàn thiện, khắc phục để hạn chế các rủi ro nội bộ và rủi ro về thuế. Tư vấn và chuyển giao qui trình công cụ để phòng ngừa.
 5. Đối chiếu các khoản phải nộp với cơ quan thuế và bảo hiểm. Hỗ trợ thu xếp các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho đến khi có chứng nhận xác nhận đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế với chi phí tối ưu.
 6. Đối chiếu và quản lý công nợ phải thu, phải trả, kiểm kê tài sản, hàng hoá tồn kho…

QUI TRÌNH DỊCH VỤ

 1. Quí khách chỉ cần đơn giản đưa ra những yêu cầu và mong đợi.
 2. Chúng tôi phân tích công việc và trình bày các giải pháp và kế hoạch thực hiện.
 3. Quí khách duyệt phương án thực hiện, chúng tôi cử nhân sự thạo nghề thực thi và bàn giao kết quả cuối cùng.
 4. Đánh giá định kỳ và cải tiến các kết quả đã được bàn giao.

 

Chúng tôi ước mong được đóng góp tri thức, nguồn lực để các Giám đốc kiến tạo các tiêu chuẩn – quản trị rủi ro, phát triển kinh doanh bền vững, bắt đầu từ việc xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp, tối ưu.

 

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra giá trị gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo cách may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều ngàn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu đến từ các Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách bền vững và tối ưu.

 

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

 

 

 

Xem thêm:

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính

Báo Cáo Tài Chính Cần Chuẩn Bị Những Gì?

Hồ Sơ Tín Nhiệm Doanh Nghiệp – Commercial Credit Report

Kiểm Tra – Hoàn Thiện Hồ Sơ Pháp Lý Của Doanh Nghiệp

Quản Lý Chủ Động Các Thủ Tục Tuân Thủ Về Lao Động Tiền Lươngerror: Alert: Content is protected !!