XÂY DỰNG NỘI QUY LAO ĐỘNG VÀ SỔ TAY NHÂN SỰ

Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

XÂY DỰNG NỘI QUY LAO ĐỘNG VÀ SỔ TAY NHÂN SỰ

(Last Updated On: Tháng Tư 20, 2022)
Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Theo quy định tại Bộ Luật Lao Động 2012, doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có bộ Nội Quy Lao Động bằng văn bản và đăng ký tại Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội. Các trường hợp vi phạm sau có thể dẫn đến mức phạt từ 5.000.000 tới 10.000.000 triệu đồng:

  • Không sử dụng đăng ký Nội quy lao động khi doanh nghiệp có hơn 10 lao động.
  • Sử dụng NQLĐ mà không đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Sử dụng NQLĐ đã hết hạn.

Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động không chỉ để đáp ứng yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước mà còn là một công cụ quan trọng giúp định hướng quản trị và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, phòng ngừa và bảo vệ doanh nghiệp trong những vấn đề liên quan.

Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực nội bộ, vì vậy doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ Xây dựng Nội Quy Lao Động và quy tắc hành xử trong doanh nghiệp từ các đơn vị tư vấn kinh doanh. Bộ Nội Quy Lao Động này bao gồm các nội dung chính sau:

  • Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi.
  • Nguyên tắc và trật tự tại nơi làm việc.
  • An toàn và vệ sinh lao động.
  • Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và sở hữu trí tuệ.
  • Cụ thể hóa các hành vi và mức độ vi phạm kỷ luật lao động, xác định hình thức kỷ luật, trách nhiệm vật chất.
  • Nguyên tắc xử lý và ủy quyền xử lý kỷ luật lao động.
  • Quy tắc hành xử và đạo đức trong kinh doanh.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Dịch vụ tính lương và quản lý quan hệ lao động

Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi

Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký nội qui lao động?

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – các thủ tục tuân thủ

Quản trị quan hệ lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định của địa phương

Luật lao động và các quy định tại Việt Nam – 100 điều phổ biến bạn cần biết

Quy chế lương – thông điệp về sự minh bạch công bằng trong quan hệ lao động

Các loại hợp đồng lao động – các trường hợp chấm dứt bởi người sử dụng lao động