Mobile menu icon
ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
HỘ KINH DOANH CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
HỘ KINH DOANH CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Đại lý bảo hiểm | Hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ hỗ trợ

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh theo qui định của pháp luật đã tồn tại từ lâu ở Việt Nam, do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và lựa chọn phổ biến cho các mô hình kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ. 

MÔ HÌNH HỘ KINH DOANH – CÁC LỢI ÍCH

Mô hình hộ kinh doanh có các lợi ích tiêu biểu như: 

 1. Có tư cách pháp lý rõ ràng khi tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ đại lý, hỗ trợ kinh doanh cho hãng bảo hiểm.
 2. Chủ động phát hành hóa đơn hợp pháp để thu phí dịch vụ.
 3. Được quyền thuê nhân sự, người thay mặt quản lý điều hành.
 4. Được công nhận các chi phí kinh doanh, bao gồm chi phí đầu tư vốn, chi phí sử dụng vốn, chi phí bán hàng, nhân sự… nên được áp dụng thuế suất là 7% trên doanh thu thay vì phải nộp thuế TNCN trên biểu lũy tiến từng phần (có thể lên đến 35%) khi là cá nhân nhận tiền lương, tiền công.
 5. Thành lập một lần có thể hoạt động trong nhiều năm về sau, có thể kinh doanh hàng hoá, cung cấp nhiều lĩnh vực dịch vụ khác nhau.
 6. Được kinh doanh tại nhiều địa điểm. Thủ tục tham gia thị trường, thủ tục tuân thủ, thủ tục rút khỏi thị trường, tạm ngưng vô thời hạn… đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều so với mô hình doanh nghiệp. 
 7. Được mở tài khoản ngân hàng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hồ sơ ghi nhận lịch sử kinh doanh, tín nhiệm doanh nghiệp…

QUI ĐỊNH MỚI TỪ NĂM 2023 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Từ năm 2023, ngoài chi hoa hồng, chi thưởng, các hãng bảo hiểm còn được phép cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho đại lý như một loại quyền lợi khác, trên cơ sở các qui định như sau:

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và  Nghị định 46 ngày 1/7/2023, đại lý bảo hiểm chỉ được thực hiện các nghiệp vụ theo qui định, hãng bảo hiểm chỉ được hạch toán chi phí hỗ trợ khác cho đại lý khi có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
 2. Các hoạt động ngoài nghiệp vụ đại lý bảo hiểm như: quản lý đại lý, hỗ trợ kinh doanh khác… là các lợi ích do hãng bảo hiểm hỗ trợ cho đại lý cần có hóa đơn chứng từ hợp lệ để làm căn cứ hạch toán.  
 3. Quản lý đại lý, hỗ trợ kinh doanh khác cần tránh bị nhầm lẫn, xung đột với hoạt động có điều kiện của đại lý. 
 4. Quản lý đại lý, hỗ trợ kinh doanh khác có thể được thực hiện thông qua mô hình hộ kinh doanh với thuế suất cố định là 7%.  
 5. Hoặc quản lý đại lý, hỗ trợ kinh doanh khác có thể được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ với cá nhân, dưới dạng tiền lương tiền công và sẽ làm phát sinh quan hệ lao động, nghĩa vụ thuế TNCN từ 5% đến 35%, chi phí bảo hiểm xã hội bắt buộc, chứng từ khấu trừ thuế cho các lần chi trả, thủ tục quyết toán thuế riêng lẻ cuối năm cho từng đối tác… 
 6. Hình thức cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng với cá nhân  không chỉ gia tăng nghĩa vụ của hãng bảo hiểm với tư cách là người sử dụng lao động mà các hoạt động hỗ trợ này có thể gây nhầm lẫn, xung đột với nghiệp vụ của đại lý dẫn đến khó được công nhận là chi phí hỗ trợ cho đại lý, dễ bị xuất toán chi phí trong nhiều năm về sau.
 7. Các Hãng bảo hiểm sẽ cần xác định cơ sở pháp lý chặt chẽ đối với các hoạt động ngoài đại lý, từ đó thiết lập qui trình, bộ tài liệu, chứng từ một cách đồng bộ, đáp ứng các qui định của Bộ tài chính cũng như như cầu quản lý tập trung với qui mô hằng ngàn hộ kinh doanh hoặc đối tác ngoài đại lý.

YÊU CẦU  VỀ HÌNH THỨC, MÔ HÌNH, BỘ CHỨNG TỪ GIAO DỊCH CỦA HÃNG BẢO HIỂM 

Hộ kinh doanh có thể cung cấp các dịch vụ cho Hãng bảo hiểm gồm:

 • Tư vấn sản phẩm bảo hiểm; giới thiệu sản phẩm bảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm
 • Đào tạo ban đầu và thi cấp chứng chỉ đại lý; đào tạo nâng cao kiến thức cho đại lý; tuyển dụng đại lý bảo hiểm
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; hoạt động tư vấn quản lý và thuê ngoài khác

 

Việc cung cấp dịch vụ này phải đảm bảo bộ chứng từ để đáp ứng các yêu cầu hạch toán kế toán và qui định của Bộ tài chính:

STTHÌNH THỨC GIAO DỊCHMÔ TẢ GIAO DỊCH / PHẠM VI DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÉPMÔ HÌNH KINH DOANHTHUẾ SUẤT VÀ BỘ CHỨNG TỪGHI CHÚ
Thuế suấtBộ chứng từ
1Đại lý bảo hiểmTư vấn sản phẩm bảo hiểm; giới thiệu sản phẩm bảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểmHợp đồng đại lý bảo hiểm5%- Hồ sơ đại lý và hợp đồng

- Theo qui định về đại lý hưởng hoa hồng
Luật KDBH 2022
2Dịch vụ quản lý đại lýĐào tạo ban đầu và thi cấp chứng chỉ đại lý; đào tạo nâng cao kiến thức cho đại lý; tuyển dụnHợp đồng dịch vụ với cá nhân hoặc Hộ kinh doanh7%
10-35%
- Hợp đồng dịch vụ

- Bảng tính, xác nhận kết quả công việc

- Biên lai thuế
Luật KDBH 2022
3Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác cho đại lý và hãng bảo hiểm Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; hoạt động tư vấn quản lý và thuê ngoài khác Hợp đồng dịch vụ với cá nhân hoặc Hộ kinh doanh7%
10-35%
- Hợp đồng dịch vụ

- Bảng tính, xác nhận kết quả công việc

- Biên lai thuế

 

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TOÀN DIỆN DÀNH CHO HỘ KINH DOANH LÀ ĐỐI TÁC CỦA CÁC HÃNG BẢO HIỂM 

VIVA có thể tư vấn và đại diện các Hãng Bảo hiểm  thực hiện các công việc sau:

Tư vấn toàn diện các thủ tục tuân thủ về mô hình hộ kinh doanh:

 1. Tư vấn về sự luân chuyển của dòng tiền liên quan, tương ứng là các giao dịch, bộ chứng từ, thủ tục tuân thủ, nghĩa vụ thuế…
 2. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh cơ bản – không bị hạn chế bởi điều kiện về lĩnh vực bảo hiểm nhưng vẫn đảm bảo sự hỗ trợ tối đa của từng đại lý cho tuyến trên.
 3. Tư vấn điều kiện hoạt động hộ kinh doanh nói chung và điều kiện hoạt động Đại lý Bảo hiểm nói riêng theo qui định của pháp luật và theo chính sách về Đại lý Bảo hiểm nếu các đại lý có nhu cầu hoạt động dưới hình thức một đơn vị kinh doanh thay vì thông quan quan hệ lao động.
 4. Tư vấn về giải pháp đăng ký một cách chính thức, đồng bộ về ngành nghề kinh doanh bảo hiểm trên giấy phép của các hộ kinh doanh tại tất cả các tỉnh thành.
 5. Tư vấn thiết lập tiêu chí, chi trình, biểu mẫu giúp quản trị, vận hành các hộ kinh doanh đúng theo qui định, tương thích với các giao dịch đặc thù – yêu cầu của tuyến trên và của Công ty Bảo hiểm. 
 6. Thu xếp các văn bản hướng dẫn  theo hướng có lợi và cho phép hoạt động từ các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Thực thi toàn bộ các thủ tục tuân thủ về đăng ký kinh doanh – quản lý thuế cho hộ kinh doanh:

 1. Trọng gói thực hiện đăng ký thành lập, hướng dẫn vận hành mô kinh kinh doanh cho từng chủ hộ. Thay mặt thu thập hồ sơ các cá nhân, soạn thảo, nộp hồ sơ thành lập, giải trình với các cơ quan quản lý đăng ký hộ kinh doanh, nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh. 
 2.  Trọn gói tổ chức quản lý hồ sơ và tuân thủ cho một hộ kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục về lập bộ chứng từ hợp pháp cho từng giao dịch, quản trị quan hệ lao động, khai báo và nộp thuế, quyết toán thuế. Đại diện làm việc với mọi cơ quan nhà nước hoặc bên thứ ba có liên quan.
 3. Trọn gói việc tính hoa hồng, kê khai và nộp thuế TNCN cho các đại lý bảo hiểm.
 4. Trọn gói quản lý toàn bộ các giao dịch, bộ chứng từ, các nghĩa vụ chi trả liên quan cho các đại lý và đối tác. Đảm bảo tính đồng bộ, hợp pháp, tối ưu, đáp ứng các tiêu chí hợp pháp hợp lệ trên báo cáo tài chính cũng như khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search